Poetry

"Si jag står för
Dörren och klappar
den där hörer min
röst och upplåter dörren
till honom vill jag ingå
och hålla nattvard med
Honom och Han med
Mig   

Minne
af Syster
Hanna
1894"

 

The frontside of the card   Back