Nykarlebystämpel från år 2003


Veckobrev från Lars Pensar avsänt den 7 januari 2003. Originalstorlek B5.Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Filateli.
Detalj av stämpeln.
(Inf. 2005-04-17.)