Nykarleby—Finland- och figurstämpel


Brev avsänt från Nykarleby den 5 maj 1892 till Fröken Ester Backman, Helsingfors. Redan följande dag ankomststämplades brevet.

Nykarleby-Finland och figurstämpel


Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Stämplar.
(Inf. 2006-04-03.)