Rekommenderingsetikett från år 1896

Kuvert avsänt från Nykarleby. Frankerat med ett tjugofempennis- och ett tjugopennis frimärke. Skickat den 25 juni 1896 till Fröken Alina Krank i Tammerfors. Inköpt från systeemi.net i september 2020.
Läs mer:
Förstoring.
Innehållsförteckning till kapitlet Filateli.
Detalj av stämpeln.
(Inf. 2020-09-29.)