Rekommenderingsetikett från år 1912

Kuvert avsänt från Nykarleby. Frankerat med två tjugopennis frimärken. Skickat den 18 januari 1912 till Herrar Emil Simelius & Co, Jakobstad. Inköpt från Tyskland i april 2016.Läs mer:
Förstoring.
Innehållsförteckning till kapitlet Filateli.
Detalj av stämpeln.
(Inf. 2016-04-27.)