Censurstämpel från år 1914


Soklot d. 29 dec 1914

Kära Fanny!
Mottag mitt varmaste tack för sist, för allt det besvär du hade med mig, för allt! Tacka de dina också! Nu är jag hemma igen och hälsar och önskar dig och alla i ditt hem ett gott nytt år!
Ellen S.

 


"Samma på ryska"
Näytetty sotasensuurille Nikolaikaupungissa
Företetts krigscensuren i Nikolaistad

Fröken Fanny Spik,

Kronoby

Stämplat 30/12 2014.


Förstoring.


Avsändaren är med största sannolikhet Ellen Fogel, född Smeds. Extra intressant med krigscensurstämpeln eftersom  Ellen på en träff för släkten Smeds i slutet på 1970-talet berättade om orostider och hur hon på något sätt varit inblandad i transport av den förbjudna tidskriften Fria ord. Men det var tidigare än dessa orostider.


Mona Udd tillhandahöll.


Läs mer:
Vyortet var denna modell.
Fler censurstämplar.
Innehållsförteckning till kapitlet Filateli.
(Inf. 2019-09-30, rev. 2019-09-30 .)