Rekommenderingsetikett från år 1937

Kuvert skickat den 1 januari 1937 till Skolmaterialie Centralen Aktiebolag Henriksgatan 16 i Helsingfors. Frankerat med två röda tvåmarks frimärken. Stadsnamnet på både svenska och finska. Det låga numret, 3, tyder på att etikettmodellen infördes i januari 1937.Läs mer:
Detalj av stämpeln.
Förstoring.
Innehållsförteckning till kapitlet Filateli.
(Inf. 2010-11-30, rev. 2014-11-02 .)