Rekommenderingsetikett från år 1951

Kuvert avsänt till Kansan Pika-arpajaiset r.y., Brunnsg. 8, Helsingfors. Frankerat med två tjugomarks frimärken. Skickat den 3 mars 1951, förmodligen av någon som vunnit på lotteriet.
Läs mer:
Förstoring.
Innehållsförteckning till kapitlet Filateli.
Detalj av stämpeln.
(Inf. 2014-11-01, rev. 2014-11-01 .)