Stämpel från Nykarleby Camping från år 1964


Kuvert stämplat den 27 augusti 1964, men ej adresserat.

Stämpel från Nykarleby Camping från år 1964


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Filateli.
Detalj av stämpeln.
(Inf. 2006-03-27.)