Zacharias Topelius, 150 år sedan födelsen


Den första varianten av det FDC som 1968 utgavs i samband med Zacharias Topelii 150-årsdag den 14 januari har jag ännu inte själv blivit ägare till, men Folke Holmström tillhandahöll en bild. Fotografiet är taget på 1870-talet av seminarielektor Josef Lindskog. Stämplat den 14 januari 1968 i Nykarleby och skickat till:

Folke Holmström
Biskopsgatan 10 B 86
Å B O   2


FDC Zacharias Topelius.


Detalj ur ett FDC med samma utseende men stämplat i Helsingfors. Stämpeln är högre eftersom stadsnamnet är på både svenska och finska.

FDC Zacharias Topelius.

Läs mer:
Variant 2.
Fler FDC.
(Rev. 2007-11-12.)