Nykarleby 350 år, variant 8


Ännu en variant av FDC som 1970 utgavs i samband med stadens 350-års jubileum. Utgivet av Sällskapet Aurora.

I vinjetten står ”No 5 Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo. Den 15 Martii 1771. Om hafvets flod och strömmar i Åbo läns skärgård”. Något märkligt att man inte i stället avbildade numret av den 5 februari 1784, för där ingick första delen av Kårt Beskrifning öfver NyCarleby Stad.Förstoring.


Läs mer:
Avbildat nummer på Historiska tidningsbiblioteket.
Variant 7 och Variant 9.
Fler FDC.
(Inf. 2011-05-23, rev. 2016-01-05 .)