Del 3a: Fribrev 1894 (inte 1899); Tjänstebrevkort 1921 (inte 1903) och Tjänstebrevkort 1926 (inte 1925)

Filateli handlar inte bara om frimärken

Del 3

Helsaker – tjänsteförsändelser

Liksom det funnits tjänstefrimärken har det också funnits tjänstehelsaker, som vissa statliga och icke-statliga institutioner och företag haft rätten att använda. Nedan presenteras några postala dokument med anknytning till Nykarleby.

Löpsedel: Den användes för reklamation, då t.ex. rekommenderade och assurerade försändelser förkommit eller skadats under försändningen.

 

                      1894, ärende rek. brev                              1896, ärende rek. brev

 

                      1896, ärende rek. brev                              1911, ärende postanvisning

Fribrefskort: Notera speciellt skillnader i typsnitt, språk och emblem på kortens framsida!   

 

                      1893, framsida                                         d:o, baksida

  

                      1899, framsida                                         d:o, baksida

 

                      1901, framsida                                         d:o, baksida

 

                      1903, framsida                                         d:o, baksida

 

                      1914, framsida                                         1921, framsida

Frikort: För tjänsteanmälanden vid postverket inom Finland.

 

                      1896, framsida                                         d:o, baksida

 

                      1900, framsida                                         d:o, baksida

 

                      1903, framsidan                                       d:o, baksidan

Tjänstebrevkort: Två militära kort och ett kort från Finska Röda Korset.

 

                      1921, framsidan                                       d:o, baksida

 

                      1926, framsidan                                       d:o, baksidan

 

                      1916, framsidan                                       d:o, baksidan

Källor: Suomen Postimerkkien käsikirja V, 1970

NORMA, Finland specialkatalog, 1638–2001

Vasa Landsarkiv    

HÖR TILL 2

När jag i texten kommer till början av Finlands självständighet (1917-18), omnämns Julius Björkells tryckeri. (Det verkar fortfarande i Vasa.) För filatelister torde den s.k. Vasa-utgåvan vara bekant. Den tillverkades just på detta tryckeri och innehåller åtta frimärken i valörerna: 5, 10, 30, 40, 50 och

70 penni samt 1 och 2 mark. (Jag minns att min far satt och specialstuderade just dessa märken.)

Hittade en en liten broschyr om Vasa från ovan nämnda år och bifogar en sida från den plus ett aktiebrev från det anrika tryckeriet.