Fältpost till Nykarleby – KENTTÄPOSTIKONTTORI-stämpel
Att det är ovanligt riklig frankering kan bero både på att brevet är rekommenderat och att avsändaren visste att Rudolf Holmström var filatelist. Avsänt den 9 april 1942.
Förstoring.Kuvertet är avsänt av Sold Gösta Westerlund, 7308, Fpk 8 och ankomststämplat Nykarleby den 13 april 1942. Förstoring.Läs mer:
Fler stämplar.
(Inf. 2014-06-29, rev. 2014-06-29 .)