GUNNAR och HELMER SUNDS CITROËN

Hej!

En bild av Gunnar och Helmer Sunds lastbil: En Citroën från 30-talet. På bilden som är tagen 1955 eller 1956 sitter  Gunnar. Den köptes efter kriget 1945 från finska armén. Bilen användes mest för grustransport.
     Dottern Inger som ofta var med minns gruset skyfflades på för hand och att kippen skulle också vevas för hand. Efter en olycka med bilen som bogserades hem, köptes en till likandan för att få reservdelar.
     Hytten från den bilen hade döttrarna Inger och Kerstin som lekstuga.Östra gaveln på Gunnar Sunds uthus (det med flygplansvindflöjeln) vid Gustav Adolfsgatan 33 till vänster. I bakgrunden Backlunds, f.d. Olsons och Ahlströms gårdar vid Grev Tottgatan.

*     *     *

Konvertering av lastbilshytter till lekstugor tycks ha varit populärt, för Ann-Britt Enlund berättade:

Far hade en grön lastbil som jag fick ha som lekstuga i början/medlet av 50-talet. All utrustning i hytten togs bort och fronten försågs med en brädvägg. Lyckan var fullkomlig!


Läs mer:
För ungefär ett halvår sen efterlyste Leif Westerlund en bild på denna lastbil.
Bilen användes som brandfordon.
Hotfullt olyckstillbud.
Innehållsförteckning till kapitlet Fordon med mera.
(Inf. 2012-06-07, rev. 2022-02-03 . )