Rälsbuss vid Kovjoki station 1970

Kovjoki station 2
Rälsbuss vid Kovjoki station i augusti 1970. Dragare är en motorvagn typ Dm7. Den kombinerade passagerar- och konduktörsvagnen är nr 11556 av typ Efiab tillverkad av Valmet 1956. Tur nr 605 mellan Seinäjoki och Karleby. Persontrafiken från Kovjoki station upphörde den 29 maj 1985 och från Jeppo station den 2 juni 1991. Förstoring.

Foto och fakta: Reino Kalliomäki.


Att motorvagnen är på väg norrut kan man se på de röda lamporna. Notera den kvistiga stolpen till vänster, växelvajrarna och den äldre färgsättningen på stationshuset!

Anders Fors d.ä. berättade att det kallades ”Blå tågi”. Kenneth Saarikoski berättade att ekipagen också kallades ”Blåhattar” och att han 1979 åkt från Seinäjoki till Jeppo med ett sådant. Motsvarande benämning på finska var”Lättähattu” (platthatt).


Det är lite rörigt med nomenklaturen. För att få klarhet kollade jag med Anders Fors d.ä:

Blå tågen kallades på svenska rälsbussar, men på finska talade man om moottorivaunu, likaså den nedan. Men första tiden trafikerade på sträckan Nykarleby-Jakobstad en s.k. motorvagn, d.v.s. något som liknade en vanlig personvagn men hade egen motor. Här ser du skillnaden.


Motorvagn. Förstoring.

Och på en järnvägssida fanns detta:

Uttrycket rälsbussar användes om lättare motorvagnar som inte hade vanliga skruvkoppel och buffertar utan Scharfenberg-koppel, en typ av automatkoppel som möjliggjorde enkel ihopkoppling.


Läs mer:
Den nya jänvägen av Erik Birck.
(Inf. 2023-05-01, rev. 2023-05-06 .)