Genealogi

Namn och personuppgifter finns överallt, men här har jag samlat länkar till några sidor som är mer än vanligt fyllda med dylika uppgifter.

Innehåll

Inledning En fantastisk utläggning om genealogi av Ernst V. Knape.
Hemman
1548—1950
Hemman och husbönder i Nykarleby Kyrkoby och Forsby under ifrågavarande år av Rudolf Olson (1997).
W. Backman Innehållsförteckningar till Nykarlebynejden I och II av Woldemar Backman.

Gårdsägare
1810—1858

Stadens befolkning under ifrågavarande år av Erik Birck (1980).
Gravvårdar Gravvårdsinskrifter på gamla begravningsplasen av Rudolf Olson.
Birck II Innehållsförteckningen till Några nykarlebyfamiljer. Borgare, tjänstemän och vanligt folk av Erik Birck (1980).
Släktträdet Släktträdet av Gösta Ågren.
Arkiv Förenings- och privatarkiv — Synpunkter på gamla papper och nya av J. L. Birck.
Bibliografi Genealogi i bibliografin.
Täckningskoll Koll av hur bra ”täckningen” är över stadens befolkning under olika tider.
Matrikel Nykarleby Pedagogis matrikel 1743—1858.
Kommunion Nykarleby stadsförsamlings kommunionbok: 1802—10.
Min släkt Sidor med anknytning till min släkt och mig själv.