Nykarleby stadsförsamlings kommunionbok: 1802—10

[Nr. avser gårdsnummer]
 
Nykarleby stadFöddaFödelseort   AnmärkningarAflidit
Pag 1
Borgmästare
Carl Jakob Stenman20.2.1762Wasa
H. Anna Elisab. Henelius28.2.1776Nykarleby
Enkefru
Sofia Henelius1732
Piga
Caisa Forshell10.6.1785Orisberg


Pag 2
Nr. 1
Notarien
Salom. Joh. Bärlund10.2.1771Wasa
H. Anna Christ. Krook19.12.1796Nykarleby23.9.1808
D. Christina Elisabeth4.10.1796Dito
S. Carl Johan17.11.1797Dito
D. Anna Johanna5.6.1799Dito
S. Lars Fredric26.1.1802Dito3.7.1808
S. Anders25.11.1803Dito25.12.1803
S. Jacob3.12.1804Dito3.5.1809
D. Sophia30.8.1806Dito10.10.1807
D. Greta Sophia23.8.1808Dito10.3.1809
Modr. Elisabeth Bärlund1734 Pedersöre7.9.1807
Kofferdi Sjökapten
Rein. Wilh. Backman1769
H. Stina Joh. Wacklin6.3.1783Nykarleby
D. Stina Sophia5.12.1803Dito
S. Wilhelm4.2.1806Dito
D. Johanna26.11.1807Dito
Piga
Maja Lena Harjulin1784


Pag 3
Nr. 2 o.3
Rådman
Gustaf Lithsberg1740 Wexiö24.11.180224.11.1802

Nr. 4
Borgare
Gabriel Paulin30.10.1759Nykarleby
H. Greta Fågel1760 Munsala
D. Anna Gretha11.7.1786Nykarleby
D. Maria Lisa2.6.1790Dito
D. Caisa Brita2.11.1794Dito
S. Jacob9.12.1796Dito27.12.1806
D. Susanna Sophia6.2.1799Dito27.12.1806
Måg Sjöman
Matts Österblad1783 Pedersöre
H. Anna Gretha11.7.1786Nykarleby


Pag 4
Nr. 5 
Handelsman
Abram Lindqvist19.5.1773Nykarleby
H. Brita Paulin29.5.1774Dito9.2.18089.2.1808
S. Joseph16.8.1798Dito
D. Brita Sophia18.1.1801Dito
D. Greta Christina11.9.1802Dito10.9.180810.9.1808
S. Carl Jakob9.4.1805Dito


Nr. 6, 7, 8
Handelsman
Daniel Juthe24.3.1771Nykarleby
H. Anna Christina Palmlöf24.5.1772Dito
Svärm. Caisa Holm26.10.1746Nykarleby Fältskär Palmlöfs enka
Fosterdotter
Caisa Lotta Thilgrén21.5.1799Brahestad
Piga
Susanna Johansd.17.5.1781


Pag 5
Nr. 9
Handelsman och Färgare
Lars Cederberg19.3.1749Skåne19.6.1809 
H. Caisa Häggroth27.10.1764Nykarleby
D. Eva Lisa8.9.1785Dito
D. Caisa Gretha15.10.1786Dito Första gången lönskaläge 21.4.1807
D. Anna Stina7.10.1790Dito
S. Lars21.2.1792Dito
D. Maria Helena16.7.1795Dito
S. Jacob20.12.1797Dito
S. Carl Gustaf17.1.1800Dito
D. Brita Sophia19.11.1804
oäkta
Maria Amalia21.4.1807Dito
Lars Johan Källström15.3.1809Dito med Källström
Svärfar
Gustaf Häggroth13.9.1733Dito13.6.1803Blind 
Svägerska
Beata Häggroth25.11.1761Dito12.12.1808ofärdig i fötterna 
Gesäll
Elias Bergstén1767Stockholm
Dejan
Pig. Beata Wörlund12.8.1783Wörå
Pig. Lisa Johansd. Löfman9.10.1787Karby
Dr. Matts Andersson1.8.1782Munsala
Pig. Maria Johsnad. Nissas17.9.1789Dito
Öfverskärare Gesällen
Pehr Wästerström16.9.1771Stockholm
Gesäll Carl Joh. Bränholm19.10.1780
Gesäll Jakob Bergstedt


Pag. 6
Nr. 10
Rådman
Johan Jac. Juthe1.1.1762Nykarleby23.12.1805 
H. Anna Cath. Forsberg5.2.1768Dito
Fosterdotter
Anna Maria Lööf6.3.1783Lillsoklot Gift i Wasa
Bodbekänt
Anton Boure
Anna Lena Genander27.3.1783Wasa
Kapten
Johan Schale27.4.1766Kongsbacka
Fru Anna Chatarina Forsberg5.2.1768Nykarleby
Mamsell Anna Helena Bexire11.3.1789Brahestad
Svärmor
Enkefru Anna Häggblad16.10.1747Nykarleby23.2.1804 
Hennes dottersöner
Gabr.Wilh. Aspegrén31.1.1793Dito till Gamlakarleby 1807
Carl Jacob Aspegrén16.9.1796Stor Soklot
Betjänt
Joh. Erik Strömbäck8.11.1789Wasa till Wasa 1806
Sjökapten
Israel Kempe1.1.1766Nykarleby
Pig. Anna Larsd.1779Öfr. Jepo
Pig. Maria Andersd.18.9.1783Munsala
Dr. Israel Carlsson23.11.1777Wexala
Dr. Jakob Mattsson Kaukos12.10.1781Ytter Jepo
Pig. Susanna Ersd. Peet9.4.1783Hirflax


Pag. 7
Nr. 11
Handelsman
Johan Turdin6.1.1778Nykarleby
H. Anna Soph. Backman1.12.1770Dito
Gretha Christ. Calamnius9.2.1790Dito af moderns första gifte
Caisa Sophia Calamnius3.2.1791Dito Dito
Joseph Reinh. Calamnius8.7.1792Dito Dito Student
Maria Calamnius10.9.1794Dito Dito
S. Lars Johan Turdin13.7.1801Dito27.8.1808 
D. Wilhelmina Turdin20.2.1804Dito18.7.1805 
S. Gustaf Wilhelm17.10.1805Dito
Fosterson
Josef Lindqvist16.8.1798
Pig. Susanna Andersd27.101782Lassila Kofjoki
Pig. Maria Ersd. Helsing2.9.1785Wexala
Pig. Brita Caisa Andersd.31.12.1783Wuoskoski
Dr. Jakob Gabr.son Träsk1.12.1774Munsala

Nr. 12
Handelsman
Samuel Kempe8.11.1771Nykarleby
Christ. Brita Juthe4.7.1776Dito
D. Maria Elisabeth6.10.1801Dito10.12.1802 
D. Anna Helena28.4.1803Dito
D. Sophia Albertina14.1.180613.8.1807 
Pig. Sofia Ersd. Björn19.12.1781Ytterj.


Pag. 8
Nr. 13
Borgare
Henric Nygrén26.1.1740Nykarleby27.4.1809 
H. Anna Gretha Nordin25.12.1737Dito1.6.1809 
D. Grteha23.6.1772Dito
Måg, stadsinnevånare
Anders Bäck24.10.1775Kyrkioby Vigd 19 nov. 1802
H. Gretha Nygrén23.6.1772Nykarleby
D. Lisa Greta Bäck2.3.1804Dito
D. Anna Stina24.7.1805Dito15.11.1805 
Färgare
Jacob Johan Bolin1758Småland1803Tagit lifvet av sig med skedvatn och afsides begrafven af skarprättaren 
H. Lisa Maria Nygrén1.5.1766Nykarleby
S. Daniel Bolin31.10.1800Dito
S. Sven Johan23.11.1802Dito7.5.1803 
S. Carl Jacob Bolin3.12.1803Dito1.4.1804 
Caisa Nygrén1775Dito
Oägta Anna Sophia5.6.1803Wasa
Gesäll
Carl Fr. Selenius18.4.1778
Pig. Anna Maria Svanström1785Pedersöre
Sjöman
Abram Björn Nyman15.12.1784Nykarleby
H. Greta Rönblad27.12.1781Kyrkoby


Pag. 9
Nr. 14 & 15 öde

Nr. 16 & 17
Rådman
Joseph Calamnius??.10.1729Nykarleby27.2.180327.2.1803
H. Gretha Skrifvar??. 10.1728Dito28.7.180528.7.1805
Syster Maria Calamnius1734Dito
Svägerskan Brita Busck17216.4.18076.4.1807
Enkefru
Ulrica Chr. Synnerberg6.1.1759
Fredrica Gr. Ervast22.11.1774
elef Regina Strömmer1788


Pag. 10
Nr. 18
Handelsbetjent
Johan Henman6.5.1758Nykarleby
H. Susanna Sund5.101758Dito27.12.180727.12.1807
D. Lisa20.10.1785Dito
D. Susanna12.10.1791Dito
D. Anna Stina18.9.1795Dito12.7.180312.7.1803
Henmans svåger stadsinnevånaren
Josph Sund3.3.1767Dito8.5.18098.5.1809
H. Helena Sundlin1764Dito27.11.180827.11.1808
D. Susanna Brita22.1.1797Dito


Pag. 11
Nr. 19
Handelsman
Matths Forshell16.2.1759Limingo Flyttat till Juthbacka
H. Gretha Cath. Kempe14.1.1769Nykarleby Dito
Svåger Fredrik Kempe22.12.1781Dito Dito
Fosterdoter
Anna Lisa Wivelius30.10.1787Gamlakarleby Dito
Handelsman
Matts Juthe1.2.1780Nykarleby21.10.1807 
H. Eva Lisa Cederberg8.9.1785Dito
D. Maria Catharina27.4.1805Dito
D. Stina Sophia3.8.1806Dito
oä. Lars Fredrik Efvasson13.12.1809
Pig. Helena Flodin20.7.1778Kyrkoby


Pag. 12
Nr. 20
Handelsman
Carl Backman27.8.1770
jungfru Anna joh. Holm24.12.1786Kimo Bruk
Styrman Jacob Johan Kerrman1786Kuopio
Jungfru, Hushållerska
Clara Maria Wikman12.8.1758Jacobstad
Pig. Brita Sigfrids6.4.1787Oravais
Sjökapten
Reinh. Wilh. Backman1769
Pig. Anna Caisa Andersd.2.7.1784Nykarleby
Pig. Caisa Ersd. Kojonen12.9.1783Yttrej.
Dr. Johan Johansson Forsback2.8.1787
Dr. Fredrik JohanssonKuopio
Dr. Henrik Johans. Sorfvist16.4.1770Kyrkoby


Pag. 13
Nr. 21
Borgare
Anders Raji14.11.1732Nykarleby30.12.180730.12.1807
H. Lisa Henriksd.1719Öfv. Jepo11.3.180411.3.1804
måg, sjöman Isac Sundberg28.4.1756Pedersöre17.5.1803Fallen under ??? Och til Döds krossad17.5.1803
H. Catharina Raji10.7.1752Nykarleby
D. Anna Stina Sundberg13.1.1783Dito
afsk. Sold. Gust. Wörlins hustru
D. Susanna Lisa Sundberg11.11.1786Dito
D. Maria Lena Sundberg23.5.1791Dito
Wörlins son Carl Gustaf1808Mustasaari5.8.18095.8.1809
Sjöm. Isac Sundberg junior18.1.1779Nykarleby
H. Stina Bredström27.9.1778Dito
D. Anna Stina Sundberg18.12.1801Dito3.12.18023.12.1802
D. Caisa Stina17.10.1803Dito21.6.180521.6.1805
D. Maria Lisa 17.4.1806Dito23.7.180823.7.1808
Arbetskarl
Gustaf Wörlin29.10.1781Mustasaari Flyttade til Wasa
H. Susanna Sundberg11.11.1786Nykarleby Dito


Pag. 14
Nr. 22
Rådman
Daniel Forsberg24.9.1735Nykarleby29.11.1802 
H. Beata Brinck27.5.1731Dito Til Wasa 1808
Pig. Magdalena Staffansd.20.6.1767Limingo


Pag. 15
Nr. 23
Handelsman
Carl Lindqvist29.1.1747Jacobstad
H. Maria Marg. Tornstedt22.12.1753Sijkajoki
D. Brita Maria19.4.1778Nykarleby
S. Nils Fredrik20.1.1783Tammerfors
S. Johan Wilhelm20.1.1785Dito
S. Isaac8.2.1788Dito
D. Gretha Carolina??.1.1790Dito
S. Gustaf Adoplph18.3.1792Dito
Brita Sophia Lindqvist18.1.1801
Carl Jakob Lindqvist9.4.1805
Pig. Gretha Lindblad20.4.1787Monå til Jacobstad 10.10.1806


Pag. 16
Nr. 24
Handelsm. Enkefru
Christina Backman25.5.1737Nykarleby
Enkefru Caisa Stina Wacklin27.3.1760Dito
D. Stina Soph. Wacklin6.3.1783Dito
D. Anna Lena Wacklin11.4.1786Dito
Pig. Maria Andersd.1.10.1783Öfver Vetil
Pig. Lisa Mattsd. Draka4.6.1779Ytterj.
Pig. Maria Höklund14.12.1786Jacobstad til Munsala 4.5.1807
Jungfr. Maria Wall1784Lillkyro Lappå 1806
Skräddare
Mathias Hjelt22.3.1783Pemar
H. Carolina Östergård22.5.1781Nykarleby6.2.1809 
D. Carolina Stina29.5.1805Dito
Hattmakare
Matths Henelius1750Gamlakarleby9.10.1808 
H. Lisa Marck1748Dito
D. Lovisa1.2.1784Nykarleby
Gustaf Hjelt20.10.1791Pemar Matts Hjelts bror
Gesäll Olof Wahlberg178014.7.1809från Wasa 7.6.1802 
H. Lovisa Henelius1.2.1784Nykarleby
S. Lars Erik27.10.1804Dito
D, Maja Lisa3.1.1807Dito6.9.1807 
Syster Greta Sophia Wahlberg1784
Gesäll Nils Wahlberg1783Strengnäs


Pag. 17
Nr. 26
Rådman
Carl Fredric Krook7.8.1733Gamlakarleby
H. Stina Gretha Garbenia 10.12.1763Dito
sty. D. Anna Stina Paulin  3.12.1789Nykarleby af moderns förra gifte
S. Carl Jacob Krook20.8.1797Dito
Dr. Matts Andersson20.8.1784Öfver Vetil
Pig. Anna Caisa Fröjd13.4.1782Oravais
Dr. Johan Simonsson18.9.1785Flakabacka

Nr. 27
Assessor
Johan Bergbom13.12.1750Kronoby
H. Anna Caisa Boman19.9.1771Karby
Maria Amalia3.4.1870Stockholm gift, se nedan
Revisor
Lars Gust. Thoden20.10.1779Jakobstad til Christina 14.8.1804
H. Maria Amalia Bergbom3.4.1780Stockholm Dito
S. Lars Johan7.6.1803Nykarleby17.2.1804 
Pig. Maria Pehrsd. Lillkåll1778Pedersöre
Bagare
Johan Wiklund26.6.1785Wasa
H. Maria Catarina Lund21.6.1781Dito


Pag. 18
Nr. 28
Fabrikör
Carl Fredric Sager15.6.1757Norrköping23.4.1807 
H. Caisa Holm16.3.1750Nykarleby
Svägerska Helena Holm22.8.1754Dito gift med Rolin
Pig. Stina Caisa Fischar19.9.1787Pedersöre til Pedersöre 4.10.1806
Dr. Jeremias Mattsson17.6.1779
Pig. Maria Ersd. Smeds16.6.1790Wexala 2.101809 Munsala


Pag. 19
Nr. 29
Hattmakare
Matths Henelius junior17.1.1774Nykarleby
H. Caisa stina Sjöberg18.1.1771Dito
S. Johan25.9.1795Dito
S. Jacob3.10.1797Dito
D. Lisa Stina16.11.1799Dito20.7.1803 
D. Lovisa30.8.1801Dito3.8.1802 
D. Anna Lovisa19.8.1803Dito
S. Carl26.12.1805Dito
Sjöm. Matths Sjöberg5.3.1741Kauhava22.7.1802
H. Stina Sundström9.10.1746Nykarleby 
D. Maria Lena16.9.1775Dito se nedanföre
Dej. D. Brita Lisa1.12.1777Dito
D. Anna Gretha30.7.1781Dito
oä. Johan Brita Lisasson2.5.1803Dito
Måg, stadsinnevånare
Jakob Nilsson Hellman19.11.1782Munsala
H. Maria Lisa Sjöberg16.9.1775Nykarleby
Länsman Danielssons enka
H. Maja Gr. Henelius18.5.1779Nykarleby från Kauhava 1807
S. Jonas Danielsson8.3.1801Lappo
S. Carl Danielsson14.12.1802Dito
S. August Danielsson7.4.1805Dito


Pag. 20
Nr. 30
Sjömans enka Caisa Granberg21.10.1751Karby
S. Sjöman Isaac Granberg6.9.1777Nykarleby
D. Susanna24.9.1781Dito se nedanföre
S. Sjöman Jacob Granberg2.10.1778Dito
H. Brita Haegtelin1767Wasa
D. Caisa Lisa11.8.1800Nykarleby19.7.1803
D. Brita Sofia13.3.1803Dito
D. Anna Susanna24.1.1806Dito
Sjöman Isak Sundström27.11.1779Munsala
H. Susanna Granberg24.9.1781Nykarleby

Nr. 31
Borgaren
Matths Svanström3.4.1758Karby30.5.1809
H. Maria Elsab. Roos12.6.1762Nykarleby16.1.1807
S. Johan Henric23.11.1794Dito
Måg. Sjöman Carl Schyten15.9.1780Dito
H. Greta Svanström4.2.1782Dito
Svägerska Anna Roos1.6.1757Dito vansinnig22.11809
D. Anna M. Schytén10.1.1807Dito4.5.1808
Sjökapten
Israel Kempe1.1.1766Nykarleby
Pig. Albertina Kostiander1787Kuopio


Pag. 21
Nr. 32
Sjömans enka
Brita Svahn13.7.1751Nykarleby
S. Sjöman Anders Vörgrén16.6.1776Dito
S. Stadsinnev. Jacob Vörgrén12.9.1785Dito
D. Anna Stina31.1.1789Dito
D. Lena Lisa12.9.1791Dito
Borgaren
Petter Svahn24.6.1749Nykarleby24.4.1806
H. Susanna Bäck1.9.1759Dito22.1.1809
D. Anna Gretha27.2.1781Dito hos Rådm. Kempe 1805
D. Susanna Brita30.3.1783Dito til Wasa 1805 återkommen 1809
S. Johan Petter14.10.1786Dito
D. Maria Stina22.3.1791Dito
S. Anders26.4.1794Dito
S. Jacob12.12.1798Dito
S. Lars18.11.1802Dito28.5.1804
Måg Matts Hägglund2.9.1783Ytterjepo23.12.1808
H. Anna Gr. Svahn27.2.1781Nykarleby


Pag. 22
Nr. 33
Stads notarien
Johan Jacob Löfman30.5.1769Nykarleby med fam. Til Wasa 19.7.1805
H. Caisa Gretha Lybäck22.6.1765Dito
S. Jacob Reinhold14.8.1789Dito
D. Lena Sophia5.9.1792Dito
D. Caisa Ulrica2.9.1796Dito
D. Maria Lovisa1.9.1799Dito
S. Carl Fredrik18.4.1804Dito24.6.1804
D. Anna Greta18.4.1804Dito20.6.1804

Nr. 34
Borgare
Johan Sjöberg24.1.1767Nykarleby
Jacob Hellman til pag. 19
Målare Gustaf Björkqvist til pag. 23


Pag. 23
Nr. 35
Sjömansdottern
Dej. Anna Caisa Friberg16.2.1772Nykarleby
oä. S. Carl Fredric16.11795Dito hos Carl Backman 1805
oä. S. Eric22.3.1798Dito26.8.1803
oä. D. Anna Susanna13.10.1802Dito
oä. D. Caisa Stina14.3.1806Dito22.6.1809
Moder Greta Susanna Schytén6.1.1742 född Kierrman30.1.1808
Målaren Gustaf Björkqvist29.5.1778Wasa Wasa 1803
H. Anna Stina Nygren22.4.1781Kauhava
Lärling Anders Johan Sedetlin17.3.1789Wasa

Nr. 36
Gullsmed
Johan Björklund11.2.1761Jacobstad
H. Maria Brunström27.101792Dito
D. Gretha Lisa22.5.1792Nykarleby
D. Maria Caisa12.9.1794Dito


Pag. 24
Nr. 36
Arbets, Försvars karl
Johan Kronholm1741Kronoby
H. Anna Elid.1747Ytterjepo
S. Matths22.8.1772Nykarleby skall vara gift i Nystad
D. dej. Susanna Elid.22.10.1777Dito tj. Hos Joh. Juthe 1805
S. Johan17.12.1780Dito stadsinv.
S. Mickel12.10.1784Dito stadsinv.
oä. Carl Fr. Susannasson27.10.1803Dito8.4.1804
Bagare
Christ. Eric Bergström7.1.1775Nykarleby
H. Ulrica Spoof23.10.1771Ylistarå
Gretha Spoof2.1.1784Ylistarå
Bagare Hytters enka
Lisa Holm27.12.1751Nykarleby
D. Anna Brita Hytter11.2.1781Dito


Pag. 25
Nr. 37
Borgare
Anders Hällman5.12.1757Nykarleby19.2.1809
H. Stina gretha Berg17.8.1758Dito7.12.1808
D. Maria Elisabeth25.3.1792Dito
Pig. Syster Anna Stina Hällman2.1.1768Dito1.1.1809
Sjömans enk. Anna Ĺberg1752Mono16.7.1808
S. Sjöman Isaac4.12.1781Nykarleby
S. Johan22.6.1785Dito
D. Anna Brita9.5.1788Dito
Sjöman Isaac Ĺberg4.12.1781Dito
H. Sanna Lisa Kronholm22.10.1777Dito26.3.1809


Pag. 26
Nr. 38
Handelsman och Slagtaren
Jacob Glansk174?Ĺbo
H. Susanna Johan. Forssén18.7.1763Nykarleby
S. Johan Eric21.8.1791Dito
D. Anna Susanna8.1.1797Dito
Statsb. Mickel KärkströmĹbo


Pag. 27
Nr. 39
Sadelmakare
Matths Lundberg3.9.1769Björneborg
H. Maria Gabrielsd.1757Munsala
S. Sjöman Johan Hällman9.1.1784Nykarleby fr. 1:sta gifte
S. Carl Fred. Hällman3.5.1785Dito Dito
D. Maria Gr. Hällman21.8.1787Dito Dito23.11.1802
D. Brita Lena Hällman4.2.1790Dito Dito
S. Matths Lundberg9.10.1799Dito Drunknad20.8.1804


Pag. 28
Nr. 40
f.d. Handelsman
Christ. Reinh. Backman5.10.1764Nykarleby
H. Lena Lisa Kempe11.4.1767Dito
D. Stina Lisa24.6.1792Dito
S. Wilhelm10.3.1797Dito
D. Anna Helena27.9.1801Dito
Pig. Anna Caisa Andersd. 8.7.1784Nykarleby
Pig. Gretha Mattsd. Draka17.10.1782Ytterj.
D. Matts Catkonen18.2.1783Karsttula
Bodbetjent Anders Lööf20.4.1786Kyrkoby
Förra Handelsman
Reinhold Bong12.9.1736Nykarleby18.11.1806
Tull och Passinspector
Abr. Henrik Holm10.8.1765Christina
H. Maria Hel. Berg26.3.1778Dito
S. Abram Herman27.12.1801
S. Carl Edvard3.2.1804Nykarleby2.5.1804
S. johan Fredrik17.9.1805Dito


Pag. 29
Nr. 41
Rådman
Johan Juthe17.12.1759Nykarleby
H. Maria Elis. Höckert17.7.1775Wasa
S. Herman Anders18.1.1797Nykarleby
D. Maria Sophia14.2.1802Dito7.6.1803
D. Hedvig Sophia4.8.1803Dito15.9.1803
D. Maria Lovisa21.8.1805Dito
S. Carl12.11.180623.11.1807
Förra Handelsman
Fadr. Anders Juthe14.11.1731Nykarleby26.1.1807
H. Anna Turdin17.11.1731Dito4.9.1806
Dr. Matts Mickelss. Lassila1.7.1779Ytterj.
Pig. Gretha Johansd. Rönnblad27.12.1781Kyrkoby
Informator
Georg Ludvig Herpman25.1.1787Wasa
Eric Aulin11.5.1742Nykarleby
H. Maria Neuman10.12.1748Dito
S. Eric Reinhold15.9.1773Dito Stadsinv. liderlig och vanartig
S. Johan Samuel6.3.1790Dito til Wasa8.5.1805
Pig. Anna Johansd. Runt1783Pedersöre


Pag. 30
Nr. 42
Apotek. Kihlgrens enka
Anna Lena Kikorius27.4.1758Kyrkoby8.7.1803
S. Lars Kihlgren27.9.1789Nykarleby Flyttade til Uhleåborg
D. Anna Magd. Kihlgren14.4.1792Dito Dito
D. Caisa Gretha Kihlgren27.10.1794Dito Dito
S. Carl Kihlgren8.4.1797Dito Dito
Provisor
Lars Gustaf Thodén20.10.1779Jacobstad til pag. 17
Gustaf R. Hellström1770 bort 1805
Johan Holmstén5.10.1785 Til Wasa 22.8.1803
Apotekare
Ernfrid Kantzau27.11.1765Wasa
H. Albertina Soller10.11.1784Dito
D. Clara Caisa16.9.1805Nykarleby
S. Joh. Ernfrid18.11.1807Dito
Apot.lärling
Michael Reinhold Sorfvelin20.8.1791 1809 Nr. 16 Wasa
Apot. lärling
Jonathan Indeander22.3.1785Kaskö bet. 1805 från Pedersöre, til Stockholm 18.7.1806
Pig. Beata Abramsd.12.2.1775Oravais til J:stad 29.9.1806
Pig. Maja Gr. Cassen5.11.1789
Pig. Maja Lena Ersd. Lassila21.1.1786Kovij.
Stads fäldtskär
Zachris Toppelius12.11.1781Uleåborg


Pag. 31
Nr. 43
Rådm. A. Juthes enka
Maria Hel. Schioman3.11.1752Nykarleby
S. Matths Juthe1.2.1780Dito
D. Anna Caisa24.3.1786Dito7.8.1808
S. Carl Gustaf5.6.1789Dito Bodbetj.18.5.1809
D. Helena Sophia18.6.1794Dito
Dr. Isak Johansson Rank16.9.1777Munsala
Pig. Brita Andersd. Korp11.2.1779Purmå
Pig. Anna Andersd. Bertula26.1.1784Wexala
Dr. Jakob Carlsson28.3.1774Björkbacka til Munsala 1807
Pig. Sanna Lena Fogel5.10.1787Wexala
Dr. Isak Johansson Rank16.9.1777Munsala
H. Anna Andersd.26.1.1784Wexala


Pag. 32
Nr. 44
Glasmästare
Johan Berg28.6.1744Nykarleby
H. Anna Lisa Lund22.8.1750Dito
Glasm. Fosterson
Ges. Olof Herman Berg22.12.1779Brahestad
H. Anna Beata Forsberg10.11.1772Nykarleby11.7.1802
S. Johan Samuel22.12.1801Dito
Olof Herman Berg22.12.1779Brahestad
H. Sus. Lisa Nyström3.5.1786Nykarleby
S. Henrik7.10.1805Dito
Lärlingen
Pett. Joach. Uramqvist4.10.1790
Dr. Matths Matthsson Kaukos1.11.1785Ytterj.
Pig. Brita ForslundPedersöre


Pag. 33
Nr. 45 & 46
Rådman
Adolph Hammarin22.7.1766Upland, Löfsta
H. Maria Aulin10.7.1770Nykarleby
S. Nils8.3.1797Dito
D. Beata Sophia14.12.1801Dito8.6.1802
S. Adolph23.6.1803Dito
Pupill Maria Gustafva Sebenius14.5.1797Kyrkoby
Svärmor Anna Christ. Aulin2.8.1739Nykarleby
Svägerska J.fr. Beata Aulin9.1.1763Dito
Dr. Johan Johansson Juth8.1.1779Kyrkoby
Pig. Gretha Svanström1781Pedersöre
Pig. Caisa Johansd. Nors27.9.1784Soklot
Pig. Anna Stina Grönberg18.8.1785Kimo Bruk


Pag. 34
Nr. 47
Skräddare
Johan Bäck1760Nykarleby
H. Brita M. Jurvelius22.2.1761Gamlakarleby19.2.1809
D. Brita Caisa21.10.1788Kimo
S. Eric Johan15.11.1792Dito til Christina 1806
S. Petter Herman5.8.1794Dito
D. Anna Sophia5.5.1797Nykarleby
S. Gustaf Reinhold9.5.1799Dito4.8.1803
S. Fredrik8.1.1801Dito22.8.1803
D. Ulrica11.6.1803Dito
D. Maria Fredrika16.2.1807Dito

Nr. 48
Skeppare, Styrman och Hökare
Anders Schioman29.11.1755Nykarleby
H. Elisabeth Salin5.5.1752Dito
D. Brita Helena20.7.1781Dito


Pag. 35
Nr. 49
Förra Handelsman
Johan Forsberg6.5.1739Nykarleby
H. Lisa Bertlin15.5.1738Wörå2.7.1808
D. Hedvig Elisabeth4.7.1774Nykarleby
S. Joh. Henr. Forsberg13.4.1770Dito Stads inv.6.6.1809
H. Maria Elisab. Löfqvist9.2.1778Dito
S. Daniel Fredrik27.8.1801Dito14.11.1804
D. Sophia Elissabeth11.12.1803Dito
S. Johan Wilhelm12.11806Dito
Dr. Carl Christiansson Fågel13.3.1782Wexala
Pig. Gretha Ersd. Kojonen2.6.1786Ytterj.


Pag. 36
Nr. 50
Skolgård, pedagog
Joh. Gabr. Toppelius24.4.1765Uhleåborg till Ilmola 1803
H. Anna Christ. Forsman2.5.1773Ylikannus Dito
S. Frants Michael15.10.1801 Dito
syster Brit. Cath. Toppelius Dito
Pedagog Mag.
Nils Mathesius23.1.1772Teirijärvi
H. Maria Elisab. Juthe13.1.1782Nykarleby
D. Maria Catharina22.8.1802Kyrkoby
S. Georg1.8.1804Nykarleby
D. Johanna Elisabet18.4.1806
Pig. Anna Mattsd. Flinkfeldt7.10.1787Kimo Bruk
Pig. Susanna Smeds16.12.1774Soklot


Pag. 37
Nr. 51
Repslagare
Hans Schioman5.10.1744Nykarleby23.5.1808
H. Susanna Salin16.9.1748Dito
S. Matthias16.9.1776Dito
S. Johannes14.6.1779Dito Sjöman
D. Susanna Lisa12.4.1788Dito
D. Anna Maria13.4.1791Dito
S. Matts Schjoman16.9.1776Dito Sjöman
H. Maria Hägglin28.9.1780Dito
D. Anna Susanna4.9.1803Dito
S. Hans Adolph22.1.1806Dito20.2.1808

Nr. 52
(Tom gård)


Pag. 38
Nr. 53
Svarfvare
Lars Sinman24.7.1729Stockholm18.8.1808
Brita Öman4.8.1748Nykarleby
S. Pehr Vilh. Sinman17.12.1777Dito Sjöman6.9.1808
H. Maria Brita Lund10.12.1774Dito
D. Brita Maria27.12.1800Dito5.8.1803
S. Gustaf Wilhelm4.11.1802Dito
D. Lisa Johanna21.9.1804Dito28.9.1805
S. Jakob20.7.1806Dito27.5.1809

Nr. 54
Handelsman Juthes enka
Elsa Löfqvist24.12.1742Nykarleby19.12.1804
Handelsman Lindqvists enka
Brita Lena Juthe24.5.1778Nykarleby


Pag. 39
Nr. 55
Sjöman
Henric Roos20.5.1765Nykarleby
H. Lisa Grönlund7.12.1753Dito
D. Brita Maria Harlin4.4.1788Dito moderns första gifte, hos enkefru Forsberg 1805, til Wasa 1809
D. Maria Elisab. Roos31.12.1789Dito
D. Anna Sophia Roos5.10.1794Dito
Pupill, skomakarlärlingen
Johan Henrik Svanström23.11.1794Dito

Nr. 56
(Tom gård)


Pag. 40
Nr. 57
Enk. Christina Schytén8.9.1735Nykarleby
Borgare
Carl Nyström1773Lovisa
H. Maria Brita Högberg21.3.1777Nykarleby2.5.1809
D. Anna Lisa24.1.1799Dito7.10.1803
D. Maria Sophia17.6.1802Dito
S. Otto Nyström1.2.1805Dito


Pag. 41
Nr. 58
Borgare
Olof Sjöström18.4.1744Umeå
H. Anna Caisa Lund1764Stockholm
S. Nils8.1.1782Nykarleby af faderns 1:sta gifte, til Jacobstad 13.7.1803
D. Caisa Lisa2.6.1784Dito af faderns 1:sta gifte, til Wasa 1807
Skomakare
Måg Matths Salin1768Låkteå
H. Anna Lena Sjöström25.10.1775Nykarleby
D. Maria Helena28.1.1800Dito
D. Anna Lovisa20.12.1802Dito31.8.1807
S. Matts Olof20.2.1806Dito
Gesäll
Samuel Nordin1780Löfånger
Stads Betjent
Johan Valin14.6.1764Pedersöre
H. Lisa Rolin19.9.1773Nykarleby
S. Carl28.10.1799Dito
D. Maria Caisa12.12.1801Dito
D. Anna5.10.1804Dito
D. Lena Lisa11.5.1807Dito


Pag. 42
Nr. 59
Borgaren
Pehr Nygrén5.3.1765Nykarleby
H. Caisa Mårtensd.26.12.1765Mons.
S. Henric30.1.1795Nykarleby
D. Anna Maria19.10.1797Dito
D. Susanna Lisa13.8.1800Dito26.3.1803
S. Johan Petter2.12.1802Dito29.7.1803
Besökar Joseph Sjöbergs enka
Anna Brita Nygrén1.4.1771Nykarleby
S. Henric Sjöberg23.10.1791Dito på prästgården 1805
S. Carl Jacob Sjöberg2.5.1798Dito


Pag. 43
Nr. 60
Arbetskarl
Abram Juthe23.11.1752Kyrkoby
H. Anna Soph. Högväg1756Nykarleby
S. Johan Soph. Högberg24.4.1785Dito moderns första gifte, til Lapo med betyg 1802
D. Ulrica Abramsdotter8.6.1793Kyrkoby
Sjömansenkan
Susanna Holmberg förr Högberg1760Nykarleby til Wasa20.10.1809
D. Maria Gretha22.9.1779Wasa til Wasa 1802
D. Stina Brita1794Jacobstad Till Vasa 20.10.1809
D. Dej. Anna Caisa1787Wasa till Jurva 1808

Nr. 60
Borg.
Johan Broman10.2.1773Nykarleby
H. Lena Soph. Carlberg1.11.1772Dito
S. Johan Petter20.1.1793Dito
D. Lena Sophia5.11.1795Dito
D. Stina Brita11.12.1800Dito
D. Caisa Lisa10.4.1803Dito
S. Carl Ephraim4.3.1805Dito
S. Nils13.11.1806Dito


Pag. 44
Nr. 61
Nils Lind1751Ijå
H. Anna Rönqvist7.12.1752Nykarleby
S. Matths 9.7.1778Dito
D. Anna Gretha16.12.1793
Enk. Gretha Vetterbäck4.5.4722Nykarleby

Nr. 62
Borgare Törnbloms Enka
Anna Caisa Krigsman18.4.1757Soklot
D. Caisa Törnblom25.11.1786Nykarleby
S. Johan Törnblom12.4.1791Dito
D. Ulrica Törnblom14.7.1793Dito
Henrik Jak. Stekar4.10.1780Lappå 17.4.1806 från Lappå
Johanna Soph. Högberg24.4.1785Nykarleby8.4.1809


Pag. 45
Nr. 63
Tullskrifvare Salins Enka
Anna Vesterberg1741Stockholm
Besökar Matthias Salin4.7.1776Nykarleby Drunknad i Kauhava18.4.1809
D. Maria Stina Salin30.5.1781Dito
D. Anna Lisa Salin18.6.1786Dito tj. hos Turdin 1805
Sjöman Eric Nylund25.12.1775Ytterjepo
H. Gustafva Salin8.12.1773Nykarleby
S. Eric Gustaf25.7.1801Dito
S. Jacob16.9.1803Dito25.8.1807

Nr. 64
Jöran Liljeroth26.9.1724Lappå29.12.1805
H. Lena Isenberg13.2.1733Nykarleby26.2.1808
Kopparslagare gesäll
Måg Jacob Häggman19.7.1779Gamlakarleby
H. Lena Maria Liljeroth19.11.1766Nykarleby
Johan Liljeroth29.12.1786Dito Lenas oä. Son
D. Caisa Lena Häggman18.9.1803Dito
S. Carl Gustf. Häggman12.11.1804Dito15.12.1807
D. Maria Lovisa Häggman21.1.1806Dito


Pag. 46
Nr. 65
Rådman
Petter Appelberg1.3.1740Nykarleby12.4.1807
Enkan Maria Lisa Wallenberg1754Nykarleby

Nr. 66
Besökar Ahlqvists Enka
Brita Turdin12.1.1751Nykarleby
Tullvaktmästar
Anders Ahlqvist24.12.1786Nykarleby
H. Susanna Elisab. Lund6.5.1786Dito
Skomakare
Måg Håkan Långberg1772Philipstad
H. Ulr. Magd. Ahlqvist21.8.1781Nykarleby
D. Brita Långberg15.5.1801Dito
S. Johan Petter16.3.1803Dito
D. Anna Gustava16.4.1805Dito
D. Maria Christina27.8.1807Dito4.4.1808
D. Brita Sofia Ahlqvist26.9.1807Nykarleby7.8.1808
S. Anders Jakob Ahlqvist7.5.1809Hernösand


Pag. 47
Nr. 67
Glasmästare
Isaac Vilh. Muhr24.1.1780Nerpes
H. Brita Christ. Turdin10.7.1764Nykarleby25.7.1808
D. Maria Christina29.8.1803Dito
S. Abram Reinhold12.2.1806Dito29.9.1807
Pig. Greta Johansd.1785Monäs

Nr. 68
Borgare
Sjöm. Joseph Verfving16.12.1765Nykarleby
H. Caisa Lena Nordbrandt1772Bygdeå
S. Joseph16.10.1798Nykarleby6.8.1803
D. Christina26.5.1801Dito
S. Nils2.11.1803Dito
D. Caisa Greta4.1.1807Dito
Jungfru Sigrid Neuman28.11.1759Nykarleby


Pag. 48
Nr. 69
Borgare, Styrman
Thomas Hägglin1754Kuortane
H. Anna Holmlund1755Nykarleby
D. Maria28.9.1780Dito
D. Anna Lisa30.11.1787Dito
D. Stina12.9.1790Dito
Sjöman, Måg
Jacob Sandström25.11.1769Öfverjepo
H. Caisa Hägglin21.11.1774Nykarleby
D. Anna Caisa5.11.1801Dito
S. Carl Gustaf4.10.1803Dito
S. Jakob Reinhold6.8.1806Dito
Repslagar Matths Schioman pag. 37
Hägglins hustrus systerdoter
Anna Caisa Strömvall1780Cajana


Pag. 49
Nr. 70
Borgare
Eric Sarlin1759Saarijärvi
H. Maria Elisab. Nyström23.6.1767Nykarleby
S. Johan Eric15.6.1790Dito
S. Matths20.6.1794Dito
D. Maria Stina18.9.1797Dito
S. Joseph15.6.1807Dito13.8.1808
Svärfar
Matths Nyström1721Lappå30.5.1804

Nr. 71
Stephan Witbergs enka
Caisa Witberg1743Limingo25.3.1807
Måg Henrik Broman13.11.1782Nykarleby23.4.1807
H. Caisa Greta Witberg22.12.1784Nykarleby Til Cauhava med betyg 1802, återkommen 1.10.1803
S. Gustaf Henrik12.12.1804Dito


Pag. 50
Nr. 72
Sjöman
Johan Paulin31.5.1768Nykarleby26.3.1809
H. Anna Fågel30.8.1768Hirflax29.4.1808
S. Anders Gabriel16.1.1792Nykarleby
D. Brita Caisa24.1.1794Dito
D. Anna Lisa23.10.1795Dito
S. Johan28.8.1798Dito
D. Gretha Stina17.11.1801Dito5.3.1803
S. Jakob Paulin25.4.1804Dito8.5.1806
S. Fredrik Paulin23.9.1806Dito3.1.1807

Nr. 73
Sjöm. Jacob Blomster23.7.1764Kovjoki
H. Anna Gretha Hjerp1768Soklot
S. Johan Jakob29.8.1802Nykarleby
S. Johan Samuel21.9.1803Dito


Pag. 51
Nr. 74
Skomakare
Nils Hällström1770Nora
H. Clara Byman1773Jacobstad
D. Caisa Sophia11.9.1797Nykarleby
S. Carl Gustaf4.10.1799Dito
D. Clara Fredrica16.5.1802Dito
Ges. Matths LingonbladOravais masugn
Lärl. Carl Lingonblad25.6.1785Dito til Oravais 3.5.1806
Gesäll Anders Wikström17.1.1783Mustasaari Betyg från Wasa 30.10.1808
H. Anna Caisa Strömvall1780Cajana


Pag. 52
Nr. 75
Smed Brunbergs Enka
Maria Limatia24.9.1735Nykarleby22.8.1803
S. Joh. Ernest Brunberg25.9.1766Dito
H. Anna Sund7.9.1770Dito
S. Eric18.8.1793Dito
D. Maria Elisabeth26.11.1796Dito
S. Johan18.1.1801Dito
S. Carl Gustaf20.4.1803Dito
D. Anna Stina17.4.1806Dito8.9.1809
Sjöman
Eric Brunberg10.12.1768Nykarleby
H. Gretha Laxberg1762Kemi


Pag. 53
Nr. 76
Styrman
Carl Vinstén18.11.1750Jacobstad
H. Brita L. Schytén28.5.1760Nykarleby
S. Carl Gustaf25.8.1786Dito
D. Gretha Caisa27.1.1792Dito
S. Johan Petter24.8.1794Dito
D. Brita Johanna3.6.1797Dito
S. Adolph8.11.1801Dito4.8.1803
Sv.m. Gretha Krook??.11.1725Nykarleby9.11.1807
Svåger Pehr Schytén1.7.1763Dito Besökare


Pag. 54
Nr. 77
Styrman
Johan Schytén1759Nykarleby15.5.1808
H. Maja Hertelia176829.6.1806
S. Johan Gabriel1785Nykarleby7.3.1809
D. Brita Lena1790Dito
Pig. Albertina Kershander1787 ifr. Kuopio 28.2.1807, til Wasa 25.5.1807
Borgare
Carl Schytén6.9.1753Nykarleby
H. Anna Bäckström1755Dito
S. Henric23.7.1768Dito
S. Anders23.9.1790Dito
D. Gretha Lena12.8.1794Dito
S. Sjöman Carl Schytén15.9.1780Nykarleby til pag. 20
enk. Lena Gronovia1728Ruovesi13.2.1809


Pag. 55
Nr. 78
Svarfvare
Anders Häggström22.6.1763Nykarleby
H. Caisa Backman11.8.1766Dito
D. Maria Catharina31.8.1793Dito
D. Anna Lena18.11.1794Dito
S. Anders22.6.1798Dito
S. Johan17.5.1801Dito10.9.1802
D. Christina Lovisa5.7.1803Dito
S. Johan Samuel9.9.1806Dito


Pag. 56
Nr. 79
Kopparslagare
Carl Gustaf Goldback3.5.1773Upsala
H. Maria Vije15.11.1766Gamlakarleby24.1.1809
D. Beata Magd. Björkman24.2.1784Dito fr. moders första gifte
D. Brita Maria Björkman2.8.1789Dito till Wasa 1807
D. Greta Stina Björkman4.1.1793Nykarleby til Gamlakarleby
S. Carl Gustaf Björkman5.11.1794Dito till Gamlakarleby 23.5.1809
S. Gustaf Henrik Goldback14.12.1798Dito
S. Fredrik Goldback1.2.1801Dito
Ges. Anders Hamarbeck1769


Pag. 58
Nr. 82
Sjöman
Sigfrid Wiklén1746Kangassalmi18.6.1809
H. Gretha Olofsd.1752Kalajoki1.2.1809
D. Maria Brita5.3.1781Nykarleby
S. Isaac23.8.1786Kalajoki
Sjöman
Måg Viliam Eklund1.10.1778Nykarleby
H. Maja Br. Wiklén5.3.1781Dito
D. Maria Sophia4.10.1803Dito
S. Johan21.7.1806Dito12.8.1808

Nr. 83
Sjöm. Johan Hallberg20.1.1762Nykarleby
H. Brita Stina Lybäck19.8.1760Dito til Wasa 1804
S. Johan Israel19.7.1789Dito Dito
D. Anna Lena31.8.1791Dito Dito
D. Stina Brita3.10.1793Dito Dito
S. Gustaf26.12.1794Dito Dito


Pag 59
Nr. 84
Försvars karl
Eric Ersson Blomqvist21.7.1779Karby Död i Uhleåborg1808
H. Anna Mattsd. Löf1.11.1767Ytterjepo
D. Anna Maria20.3.1801Nykarleby
S. Erik Johan12.11.1802Dito16.2.1803
S. Mathias4.1.1804Dito9.4.1804
Maria Nyberg25.6.1749Öfverjepo
Anna Nyberg4.12.1759Nykarleby20.4.1809
Sjöm. Jacob Andersson Nyberg14.11.1784Dito
H. Caisa Greta Joh.d. Nors27.9.1784Soklot
S. Johan Henrik24.10.1806Nykarleby


Pag. 60
Nr. 85 och 86
Försvars karl, fattig
Johan Grönlund1754Keuru går på träben11.8.1808
H. Sophia Pilckar26.5.1754Nykarleby4.5.1809
D. Anna Grönlund31.10.1778Dito
oä. Gabriel Annasson5.4.1802Dito26.8.1808
S. Henric14.7.1790Dito
S. Jacob6.9.1796Dito
D. Maria Caisa20.9.1800Dito16.3.1803
oä. Johan Annasson4.1.1805Dito28.6.1805
oä. Anna Maria Annasd.7.4.1807Dito29.5.1809

Nr. 87
Sjöm. Isaac Sandström6.7.1759Karby
H. Brita Krigsman1765Lill Såklot
S. Michael28.10.1796Nykarleby
S. Matthias8.10.1798Dito
D. Brita Maria6.4.1801Dito27.8.1803
D. Caisa Helena3.3.1804Dito6.9.1803
D. Sanna Lisa16.10.180411.6.1805


Pag. 61
Nr. 88
Skomakar Björkman enka
Gretha Broman 21.11.1749Nykarleby
D. Anna Greyha Björkman24.2.1786Dito
S. Johan Petter3.8.1787Dito
D. Brita Lisa13.6.1790Dito
Sjöm. Enk. Walborg Broman3.3.1746Lokteå18.5.1809
D. Brita Lisa Broman30.7.1774Nykarleby3.3.1809
Brita Lisas oä son Johan Henric13.11.1799Dito
S. Henric Broman25.7.1782Dito gift sig, inf. på nr. 71
Anders Svanbäck11.11.1764Nykarleby
H. Caisa Andersd.24.12.1774Kovjoki
S. Johan Jakob30.10.1805Nykarleby
D. Brita Svanbäck27.11.1806Dito


Pag. 62
Nr. 89
Sjömans enkan
Anna Häggström9.9.1735Nykarleby
D. Susanna Br. Häggström2.11.1765Dito
Susanna Britas oäkta d.
Anna Caisa20.1.1796Dito
D. Lisa Gretha Häggström14.12.1778Dito8.10.1802
Sjöm. Måg Eric Lindbäck28.6.1779
H. Susanna Br. Häggström2.11.1765Nykarleby
S. Carl Fredric27.4.18048.8.1808


Pag. 63
Nr. 90
Styrman Eric Ahlströms enka
Walborg Ahlström15.4.1738Munsala9.10.1808
D. Gretha1.12.1774Nykarleby
S. Eric27.12.1776Dito Sjöman
Måg Johan Backlin7.11.1784Dito
H. Greta Ahlström1.12.1774Dito28.3.1809
D. Lisa Sophia31.3.1807Dito15.4.1809
Måg Sjöman Erik Winqvist1.6.1780Wörå
H. Susanna Lisa Ahlström23.4.1773Nykarleby
D. Greta Sophia9.9.1804Dito3.3.1805
Johan Rosgréns enka
Anna Caisa Ahlström9.4.1764Nykarleby18.3.1805
S. Sjöman Eric Vinstén26.11.1783Dito af moderns första gifte, tagit bet. Till utrikes sjöresa 22.7.1806
D. Anna Lena Rosgrén8.9.1790Dito
D. Susanna Lisa Rosgrén17.3.1798Dito13.5.1803


Pag. 64
Nr. 91
Sjöman Johan Vijk2.1.1767Nykarleby
H. Gretha Johansd.7.10.1765Kronoby
D. Caisa Lisa3.1.1792Nykarleby
D. Maria Gretha27.9.1794Dito
D. Anna Brita10.10.1799Dito16.8.1808
D. Helena Sofia14.7.1803Dito
S. Johan Erik26.6.1806Dito22.4.1809


Pag. 65
Nr. 92
Borgaren Styrman
Johan Ahlström24.6.1749Nykarleby
H. Lisa Widman14.10.1748Kyrkoby
D. Anna Maria2.2.1780Nykarleby
S. Fredrik28.11.1786Dito

Nr. 93
Anders Blom1732Lokteå til Munsala med bet. af d. 4.6.1804 
H. Maria Nyman1765
Fosterdr. Caisa Lisa Häggroth3.5.1786Nykarleby tj. Hos Abr. Lindqvist 1805


Pag. 66
Nr. 94 (Tom)

Nr. 95
Sjöm. Anders Kjerrman18.7.1761Nykarleby13.3.1809
H. Caisa Martid.1758Jacobstad
S. Anders29.8.1794Nykarleby
Arbetskarl, Svåger
Eric Bramberg1778Karstula med betyg 23.3.1803
H. Lisa Kjerrman1765Nykarleby
S. Abram6.8.1802Karstula4.7.1803
D. Maja Lisa29.4.1804Nykarleby15.5.1809
S. Carl Jakob25.1.1807Dito30.5.1807


Pag. 67
Nr. 96 (Tom)

Nr. 97
Sjöm. Jacob Asplund18.7.1772Pensala
H. Maria Ström29.7.1773Nykarleby15.1.1806
S. Carl Gustaf13.4.1803Dito
D. Maja Caisa5.8.1805Dito13.11.1805
Sjöm. Jacob Asplund18.7.1772Pensala
H. Anna Juthe10.12.1783Soklot10.3.1809
S. Carl Gustaf13.4.1803Nykarleby29.8.1808
Kopparslagare mästaren
Michael Wikman1761Ĺbo
H. Greta Tast1752Kovijoki


Pag. 68
Nr. 98
Sjöm. Samuel Blom22.1.1760Nykarleby
H. Barbro Hällman19.4.1765Dito

Nr. 99
Mickel Aulins enka
Lena Johansd.1727Wirdois20.7.1807
Borgare Måg Matths Sund10.10.1761Nykarleby
H. Anna Aulin29.9.1758Dito
S. Nils22.12.1789Dito
D. Anna Lena20.2.1792Dito
S. Henrik9.10.1794Dito
S. Matths14.11.1797Dito
D. Sara Lisa23.9.1800Dito22.7.1803
S. Johan Eric2.10.1803Dito
Bror doter
Susanna Brita Sund22.1.1797Nykarleby


Pag. 69
Nr. 100
Klåkare enkan
Lisa Rönblad31.5.1743Stockholm
Fosterdoter
Anna Lisa Nordling6.12.1780Nykarleby
Susanna Turdin22.12.1775Nykarleby
oä. S. Joh. Sam. Forsén18.6.1778Dito
Skom. Matts Lingonblad1781Wörå
H. Anna Caisa Nordling6.12.1780Nykarleby
S. Hans Hindrich11.12.1803Dito
D. Anna Lisa13.3.1806Dito4.10.1808
D. Caisa Sofia Lingonblad12.11.1809Dito
Borg. Joh. Samuel Forsén18.6.1778Dito
H. Susanna Juthe2.10.1781Dito
D. Brita Sophia14.7.1804Dito
S. Johan Henrik24.9.1806Dito

Nr. 101 (Tom)


Pag. 70
Nr. 102
Sjöman
Johan Häggman11.2.1768Öfverjepo22.1.1809
H. Maria Hällström14.1.1770Nykarleby
S. Carl Jakob18.6.1803Dito12.8.1805
Häggmans svägerska
Anna Stina Hällström11.11.1783Nykarleby kan ej läsa, til Virdois 1805

Nr. 103
Sjöman
Eric Pentzin20.10.1762Nykarleby
H. Brita Maria Elg1764Götheborg
S. Carl Jacob29.10.1798Nykarleby29.6.1803
S. Carl7.11.1803Dito3.2.1809
S. Niklas12.10.1805Dito14.3.1806
S. Johan Erik27.7.1807Dito
D. Maja Sofia27.7.1807Dito


Pag. 71
Nr. 104
Fd. hand. Skeppare
Eric Juthe1758Nykarleby
H. Gretha Hällman18.2.1756Dito
Constapel
Matths Holmberg24.2.1770Öfverjepo
H. Brita Helena Juthe9.9.1766Nykarleby
D. Anna Sophia6.1.1805Dito19.4.1805
S. Matts23.7.1807Dito16.11.1807
Pig. Anna Andersd. Juth10.12.1783Soklot
Pig. Greta Johansd. 10.1.1787Ĺravais till Ĺravais 18.10.1808

Nr. 105
Enk. Anna Häggroth28.9.1726Nykarleby1.3.1808
D. Anna Lisa Häggroth25.5.1769Dito
Sonsdoter Susanna Br. Häggroth1.8.1787Dito tj. hos Fiskal Rolin
Sjöm. Måg Anders Frisk1759Borgo
H. Brita Häggroth2.10.1753Nykarleby
Arb. karl Simon Björklund14.3.1778Munsala29.12.1808
H. Caisa Häggroth3.5.1786Nykarleby


Pag. 72
Nr. 106
Skomakare
Gabriel Enberg1758Pojo25.12.1808
H. Anna L. Häggroth12.6.1773Nykarleby8.1.1809
D. Stina Lisa19.4.1793Dito
S. Johan Eric4.6.1799Dito17.9.1808
D. Anna Maria28.11.1806Dito31.5.1808
Stadsnotarie
Matths Källström7.10.1784Gamlakarleby
H. och barn pag. 5
Snickare
Israel Laiberg1778Wasa betyg från Pedersöre 23.4.4805
H. Greta St. Widman1785Jacobstad
S. Carl Gustaf14.5.1805Nykarleby


Pag. 73
Nr. 107
Skräddare, Rådman
Pehr Bäck7.3.1750Nykarleby18.6.1809
H. Anna Ĺberg30.8.1756Dito
Brordotter
Brita Caisa Bäck21.10.1788Dito


Pag. 74
Nr. 108
Borgare, Sjöman
Elias Asplund11.6.1763Munsala
H. Lisa Nyström4.4.1762Kyrkoby14.4.1810
D. Maria Caisa3.11.1792Nykarleby
D. Lena Lisa10.11.1797Dito26.8.1808
Borgare
Johan Nyström1.1.1753Nykarleby6.2.1809
H. Susanna Lilja27.11.1756Dito6.2.1806
D. Maria Stina24.2.1783Dito
D. Susanna Lisa3.5.1786Dito
D. Anna Lena11.10.1789Dito Til Kauhava 11.10.1808


Pag. 75
Nr. 109
Sjöman
Jacob Broman til pag 92
Brita Lisa Broman Dito
Gossen Johan Henrik til pag 61

Nr. 110
Enk. Stina Lundqvist13.9.1760Nykarleby10.9.1805
Tullskrivare
Anders Häggroth til pag 84


Pag. 76
Nr. 112
Sjöman
Olof Hällman1766Nykarleby26.1.1808
H. Maria Carlman1765Pensala25.1.1808
D. Caisa Gretha30.3.1794Nykarleby til Wasa med bet. 24.4.1810
D. Maria Brita13.10.1797Dito6.8.1808
D. Sanna Sophia3.10.1800Dito13.2.1809
D. Christina28.1.18069.12.1807
Svärmor
Anna Carlman??.5.1744 kommen från Munsala, faller i brått

Nr. 113
Capten Bergers Enka
Lena Caisa Turdin15.2.1776Nykarleby
S. Carl Johan Berger12.7.1796Dito
S. Adolph Leonard Berger2.11.1799Dito9.8.1808

Pag. 77
Nr. 114
Sjöman
Anders Vidbom1742Stor Soklot20.3.1803
Kopparslagare
Anders Hammarbäck1769Fernebo Sverige
H. Stina Widbom27.2.1770Nykarleby
Sjöman Garbens Enka
Helena Vidbom1.4.1771Nykarleby
S. Hans Henrik Garben9.9.1798Dito
D. Susanna Lisa Garben24.1.1801Dito
Sjöman
Johan Hedman16.6.1765Wörå Död i Köpenhamn22.8.1807
H. Maria Lisa Vidbom30.9.1766Nykarleby
D. Helena Lisa12.12.1795Dito
D. Anna Stina28.4.1798Dito
D. Maja Sophia7.3.1806Dito23.3.1806


Pag. 78
Nr. 116
Arb. Försvarskarlen
Matths Öberg18.12.1757Gamlakarleby til Pedersöre 1808
H. Caisa Lax12.11.1756Nykarleby2.8.1807
Adam Sarmans barn
D. Maria Gretha Sarman25.7.1766Nykarleby1.9.1805
S. Johan Sarman5.1.1771Dito Sjöman
D. Helena Sarman13.11.1780Dito tj. hos Cederberg 1805
Sjöm. Johan Sarman5.1.1771
H. Caisa Gr. Linbom11.1.1775


Pag. 79
Nr. 117
Sjöman
Eric Ranck22.3.1728Pensalaa12.9.1805
H. Stina Makander24.3.1722Jacobstad16.8.1806
Sjöm. And. Lindströms Enka
Anna Stina Ranck1760Nykarleby
D. Maria Stina Lindström6.10.1785Dito
D. Caisa Gretha Lindström6.9.1790Dito tj. hos Matts Juthe 1805
Sjöman
Johan Sundqvist2.10.1780Kyrkoby
H. Maja St. Lindström6.10.1785Nykarleby
D. Caisa Stina Sundqvist??.9.1807
Sjöm. Erik Bredström1.4.1782Nykarleby til sjöss från Gamlakarleby 1807
H. Anna Forsberg1779Kimo vistas i Kimo Bruk

Nr. 118
Enk. Maria Limming1733Munsala til Jacobstad 1805, återkommen 1806
Måg Johan Axelqvist8.11.1777Gamlakarleby Fam. til Gamlakarleby 4.10.1802
H. Maria Limming2.9.1771Nykarleby
S. Johan Henric18.12.1800Gamlakarleby
Kopparslagare
Carl Gustaf Goldback til pag 56


Pag. 80
Nr. 119
Stads Fiskal
Samuel Rolin28.7.1748Kyrkoby
H. Barbro Sengmark1743Bygdeå31.3.1804
H. Helena Holm22.8.1754

Nr. 120
Borgare
Gabriel Andelin1732Lappå
H. Anna Soph. Broman31.6.1762Nykarleby
Sjöm. Måg Johan Astrén20.8.1777Ingo
H. Anna Lisa Andelin26.1.1774Nykarleby
S. Herman Gabriel3.8.1798Dito Drunknad10.8.1806
S. Johan Fredrik29.3.1801Dito


Pag. 81
Nr. 121
Sjöman
Isaac Abrahamsson Eklund27.10.1778Lassila Kovjoki
H. Caisa Humle9.4.1783Solfvo
S. Georg Abram18.9.1802Nykarleby
S. Isaak21.1.1804Dito14.5.1804
D. Maria Caisa Eklund2.2.1809Dito

Nr. 122
Eric Bloms Enka
Lisa Samuelsd.1738Lappå3.1.1809
S. Henrik Blom13.1.1776Nykarleby
S. Sjöm. Johan Blom30.6.1774Dito
H. Helena Malm25.9.1771Dito
S. Eric Johan13.9.1797Dito
D. Maria Lisa9.8.1799Dito
D. Anna Lena12.11.1803Dito
Sjöm. Gustaf Ljungeld13.3.1768Ytterjepo
H. Anna Blom9.2.1771Nykarleby
S. Eric Gustaf14.11.1800Dito


Pag. 82
Nr. 123
Sjöman
Jacob Eliasson Backman19.7.1766Mustasaari
H. Maria Gr. Broman19.2.1770Nykarleby12.12.1808
S. Jacob Reinhold3.3.1796Dito till Wasa
D. Anna Maria1.8.1798Dito
S. Anders15.3.1801Dito
D. Susanna Lisa29.1.1804Dito

Nr. 124
Enk. Gretha Löfman1738Pedersöre18.10.1808
D. Caisa Gretha6.5.1782Nykarleby til Lappo 1802, återkommen
Sjöm. Måg Anders Rönning1772Wasa til Jacobstad 21.10.1805, återkommen 1809
H. Lena Lisa Löfman1.11.1776Nykarleby Dito
S. Johan Jacob Rönning21.7.1796Dito Dito
S. Anders Gustaf Rönning14.7.1799Dito Dito
D. Gretha Caisa Rönning20.4.1804Dito Dito
D. Brita Maria27.7.1807Jacobstad
D. Lena Sofia Rönning13.11.1809Nykarleby
Dej. Caisa Greta Löfman6.5.1782Nykarleby
oä. Albertina C. Gretasd.27.6.1809Dito


Pag. 83
Nr. 125 och 126 Öde

Nr. 127
Ministern
Johan Stenbäck16.1.1765
H. Anna Maria Kempe29.6.1770Nykarleby1.11.1808
S. Johan Samuel21.8.1794Dito
D. Susanna Elisabeth8.11.1798Dito
S. Joseph27.1.1800Dito
D. Anna Maria30.1.1802Dito9.2.1803
D. Greta Sofia28.11.1803Dito
S. Fredrik30.5.1805Dito
D. Johanna Stenbäck24.10.1807Dito
Drg. Anders Sigfrids. Biggas20.11.1776Kovj.
Pig. Caisa Lisa Grönberg29.6.1775Ĺravais till Ĺravais 1808
Pig. Maria Sigfridsd.22.11.1775Kovj.
Pig. Lisa Jakobsd.23.10.1786Låckteå

Nr. 128
Sjöm. Johan Sarman pag. 78
Borgaren
Johan Harberg15.6.1734Kyrkoby25.10.1808
H. Maria Nyström30.7.1744Dito7.4.1804
S. Johan Harberg7.8.1774Dito Sjöman22.12.1808
H. Anna Caisa Ström3.12.1766Nykarleby
D. Maria Caisa3.9.1795Dito
D. Anna Helena30.7.1797Dito
D. Susanna Elisabeth12.9.1800Dito1.6.1804
S. Johan29.7.1803Dito


Pag. 84
Tullskrifvare
Jonas Joh. Giers6.3.1760Ĺbo
H. Anna Klingenberg19.12.1739Nykarleby
D. Maria Lovisa9.9.1781Dito gift i Gamlakarleby
D. Caisa Lena15.9.1784Dito til Salo 23.9.1805
F.d. Tullskrivare
Anders Häggroth11.9.1748Nykarleby
H. Lisa Eliasd.1750Pedersöre
D. Caisa Lisa18.3.1778Nykarleby
S. Johan Jacob27.6.1782Dito
D. Susanna Brita10.12.1786Dito
oä. Carl Fredrik Sanna Britasson5.9.1809Dito
Förre Handelsman
Carl Fredrik Lund1725Nykarleby
D. Catharina Lund1759Dito
Måg, stads inv. Carl Ĺkerblom1756Wasa3.3.1809
H. Beata Lund14.1.1759Nykarleby


Pag. 85
Beckbruket
Beckbrännare
Thomas Sarman1755Saarijärvi25.8.1808
H. Maria Sällman1.10.1762Nykarleby
S. Carl13.12.1781Dito Sjöman
S. Henric29.7.1786Dito Sjöman, til sjöss 1804
D. Brita Stina19.11.1789Dito
Sjöman Carl Sarman13.12.1781Nykarleby
H. Gretha Svanström1781Pedersöre
D. Maria Caisa16.8.1806Nykarleby16.8.1808
Beckbrännar Löfqvists Enka
Maria Widman1747Nykarleby
D. Dej. Caisa Stina Löfqvist16.4.1785Dito
D. Anna Brita Löfqvist17.4.1788Dito
Moder Enk. Maria Trött26.2.1809
oä. Henrik Caisa Britasson11.6.180426.2.1807
Elias Sjöbergs Enka
Walborg Pehrsd.1736Rautalambi13.9.1808
D. Anna Maria Sjöberg12.7.1773Nykarleby
Anna Majas oä. son Fredrik14.1.1797Dito30.5.1803


Pag. 86 (Tom)


Pag. 87
Hyresfolk o. Stads inv.
Johan Lybäck25.7.1772Kronoby10.3.1809
H. Brita Stina Lund1767Jacobstad Barnmorska
S. Johan Lund1790Dito
S. Carl Ferdinand Lybäck30.11.1797Nykarleby
D. Brita Sophia14.2.1804Dito
D. Greta Stina18.7.1806Dito
Eva Caisa Juthe Pag. 11
Förra Handlaren 
Petter Krook1747Gamlakarleby
H. Caisa Risberg24.3.1763Bygdeå
S. Carl Isaac Krook24.12.1799Nykarleby24.7.1803
S. Petter Fredrik22.9.1802Dito
Skräddare Matths Hjelt Pag. 16
Bagare Johan Wiklund Pag. 17
Mamsell Sara Maria Sahlbom1.11.1785Nykarleby
Handelsman Nymans Enka
Anna Kempe11.10.1730Nykarleby
Doterdoter Anna Susanna Sahlbom6.1.1784Lempelä
Doterson Samuel Henrik Sahlbom15.1.1795 til Uhleåborg 1804, återk.
Enka Anna M. Sahlbom29.7.1757
S. Samuel H. Sahlbom15.1.1795 til Wasa 12.6.1807
Pig. Caisa Mickelsd. Holmberg
Sjöm. Matthias Eklund19.1.1775Wörå
H. Brita Björkman11.8.1771Nykarleby
D. Maria Gretha5.3.1800Dito
Borgare Johan Broman Pag. 43
Skomakare Elis Hellström Pag. 51
Kopparslagare Anders HammarbäckPag. 77
Dej. Maria Fogel1765 1807 i Munsala Nr. 31


Pag. 88
Hyres folk
Fendrik
Eric Daniel Marin1759Öland Fam. til Sverige 18.8.1806
H. Gustava Carol. von Sitinghoff1.11.1766Calmar
S. Magnus Gustaf19.9.1790Öland til sjöss 1803, återk. 1805
D. Anna Beata25.11.1792Dito
D. Sara Stina23.10.1794Dito
oä. Maria9.11.1803Nykarleby
Sacellani
Carl Paulin22.6.1773Wasa15.4.1804
H. Anna Caisa Juthe15.6.1775Nykarleby
D. Maria Christina7.2.1801Dito24.2.1803
D. Anna Magdalena3.1.1803Dito14.8.1803
oä. Maria Anna Caisasd.18.4.1809Dito
Stads Fältskär
Georg Kjellman 11.4.1764 Strömstads Bruk Bortflyttade 1804 med fam.
H. Susanna Ĺkerman30.6.1770Östhammar
Fosterdoter Anna Gretha29.5.1798Stockholm ifrån Frimurare barnhuset
Arbets karl
Matths Willman11.8.1772Ĺravais
H. Susanna Soph. Hällman21.9.1773Nykarleby
D. Maria Caisa3.12.1794Ĺravais
S. Carl Jacob7.1.1801Nykarleby5.12.1803
D. Stina Sophia19.9.1805Dito17.5.1810
D. Sanna Brita12.11.1807Dito31.8.1808


Pag. 89
Hyres folk
H. Brita Gutzén1737Kyrkoby3.7.1804
D. Ulrica Gutzén18.11.1773Nykarleby til Stockholm 14.8.1805
Murmästar Brolins Enka
Brita Bengtsd.1746Wetil21.2.1809
D. Brita Stina Brolin17.7.1782Nykarleby tj. hos Kapten Backman 1805
Sjöm. Eric Sandström1.11.1765Hirflax Till Götheborg 9.8.1802
H. Brita Henriksd.20.5.1771Kyrkoby Högb. Dito
Tull inspect. Heckséns döttrar
Caisa Gretha Hecksén12.7.1766Nykarleby
Anna Hecksén12.9.1767Dito
Pig. Anna Ulrica Tilgren15.7.1792Jakobstad
Sjöman Valgrens hustru
Brita Rönberg8.9.1764Nykarleby 3 ggr. Enkelt hor, vagat14.3.1809
oä. S. Johan7.4.4788Dito till Lillkyro med bet. af d. 14 juni 1803
D. Anna Brita Valgren31.7.1794
Simon Vikanders Hustru
Stina Prockman17.3.1763Nykarleby
Johan Vallenbergs Enka
Maria Lisa Rolin19.10.1754Nykarleby införd på Nr. 65
Sjöm. Joseph Henr. Damlin1769Tammerfors
H. Gretha Spoof2.1.1784Ylistaro29.12.1808
D. Brita Stina14.1.1804Nykarleby
D. Maria Ulrica25.6.1806Dito16.2.1808

Pag. 90
Hyres folk
Skräddaren
Petter Bergström28.8.1750Nykarleby8.6.1809
H. Juliana Elg16.4.1753Eksjö12.5.1805
Fosterdoter
Maria U. Lovisa Thierfeldt??.11.1799Stockholm oficiell bevis om hennes ålder och rätta föräldrar borttappats
Jacob Lunds Enka
Erica Johanna Berman24.12.1749Kyrkoby24.11.1809
S. Jacob Lund4.8.1778Nykarleby Sjöman
D. Susanna Lisa Lund6.5.1786Dito tj. hos fru Nyman 1805
Gullsmed
Isaac Lasander11.11.1754Ytterjepo16.4.1809
H. Anna Gr. Nordman22.3.1756Wasa
D. Gustava28.2.1778Nykarleby
S. Isaac Vilhelm1.11.1780Dito Sjöman
S. Carl Gustaf7.4.1784Dito Sjöman, 1:sta resan fylleri
Isaak Nordmans Enka
Anna Magd. Kronback22.1.1732Wasa mannen är boende i Wasa, död29.9.1808
Gullsmeds gesäll
Zachris Nordman15.6.1763Dito
H. Ulrica Johansd. Warg12.4.1769Karby
Sjökapten Östergårds Enka
Caisa Turdin26.9.1745Nykarleby12.2.1804
D. Carol Gunnila Östergård22.5.1781Dito
Johan Bäckmans Enka
Susanna Klift1752Kyrkoby9.10.1808
D. Lisa Gretha Häggroth4.11.1779Nykarleby moderns förra gifte12.6.1804
S. Johan Bäckman18.10.1785Dito Sjöman, vanartig
Enk. Anna Gr. Hentzig1740Brahestad27.1.1809
Gustafva Nordman23.5.1804 circa 6 år


Pag. 91
Hyres folk, Stads inv.
Anders Barklin8.10.1758Stor Såklot2.9.1808
H. Lisa Eriksd.29.8.1764Ĺravais9.1.1809
S. Sjöm. Johan7.11.1784Såklot
S. Eric19.4.1787Nykarleby til sjöss från Gamlakarleby 23.7.1806
D. Brita Maria15.10.1791Dito9.1.1809
D. Anna Stina24.11.1793Dito3.5.1809
D. Lena Lisa15.12.1799Dito15.9.1803
S. Fredrik27.4.1803Dito20.1.1809
D. Caisa Sophia19.10.1806Dito8.3.1809
Dej. Anna Caisa Brunberg22.1.1760Nykarleby8.10.1807
oä. S. Carl Gustaf Vinqvist15.12.1786Dito Sjöman
oä. D. Lena Sophia19.4.1789Dito
Trumslagare
Gustaf Salenius1759Gamlakarleby15.1.1809
H. Anna Christ. Hällman9.5.1764Ĺravais22.6.1804
D. Magdalena13.5.1785Nykarleby til Ĺravais 18.1.1806
S. Johan10.8.1788Dito
Kopparslagar mästare
Michel Vikman1761Ĺo26.4.1809
H. Greta Eriksd.1752Kovijoki


Pag. 92
Hyres folk
Sjöman
Jacob Broman18.9.1764Nykarleby
H. Gretha Andersd.1764Purmå
D. Susanna Lisa21.1.1798Nykarleby
D. Anna Maria27.2.1799Dito30.8.1808
Arbetskarl Anders Svanbäck Pag. 61
Organist
Jonas Molander1765Burträsk12.11.1808
H. Eva Maria Häggström1777Bygdeå
S. Carl Jacob14.1.1801Nykarleby
D. Brita Sophia5.4.1804Dito
D. Lena Maria29.1.1808Dito30.8.1808
Bror Fredrich Molander??.6.1783Burträsk flyttat med betyg 1808
Stads not. Roundells Enka
Anna Stina Turdin14.8.1774Nykarleby
Brita Caisa Roundell8.6.1794Dito
Sjöm. Lars Eklund1773Läpplax
H. Maria Simonsdotter5.2.1770Hannula Kovjoki bör införas i Kovjoki
D. Caisa Gretha1.9.1801Nykarleby15.9.1803
S. Simon Petter1.10.1803Dito
D. Maria Sophia29.11.1806Dito
Kopparsl. Wikman Enka Greta1752Kovjoki


Pag. 93
Hyres Folk
Styrman Isac Lindqvists Enka
Anna Häggroth2.10.1739Nykarleby11.4.1808
Sjöm. S. Carl Lindqvist18.2.1773Dito
Maria Zalin1769Pedersöre fött ett barn 94 och blifvit intagen som P. Lindqvists trolofvade brud
Stads inv.
Fredrik Sundström1767Luleå
H. Magdalena Pehrsd.1771Pedersöre
D. Maria Elisabeth10.10.1794Kovjoki
D. Brita Stina3.9.1797Nykarleby
D. Anna Sophia4.5.1799Dito4.3.1804
D. Caisa28.5.1802Dito14.3.1803
S. Jacob6.10.1803Dito11.3.1804
Svärmor Enk. Caisa Mårtensd.1737Pedersöre9.4.1804
D. Anna Sophia16.1.1805Nykarleby17.11.1807
D. Susanna20.2.1806Dito5.8.1808
Sjöm. Henric Limming10.12.1763Nykarleby
H. Lisa Bastion1763Öfverjepo
D. Maria Lisa29.6.1794Nykarleby
S. Johan Henric8.8.1797Dito
D. Lena Caisa27.9.1800Dito
Sjöm. Nils Broman6.2.1777Nykarleby gift till Jakobstad


Pag. 94
Hyres Folk
Sjudar Abr. Smedmans
H. Maria Eliasd.22.1.1772Mustasaari med bet. Fr. Vasa 26.3.1802, återflyttade till Mustasaari
D. Maria Lisa Smedman30.4.1797Dito
D. Anna Caisa Smedman19.4.1801Dito
D. Beata Helena14.10.1802Dito
Klåckare
Johan Kaitfors15.1.1767Gamlakarleby
H. Brita Stina Högström1774Bygdeå
S. Jacob13.11.1796Nykarleby
S. Matths26.1.1798Dito27.10.1808
D. Brita Maria24.4.1802Dito18.7.1809
D. Stina Sophia29.11.1804Dito
D. Anna Lovisa27.11.1807Kyrkoby14.7.1808
Brita Maria Kaitfors21.2.1810Dito
Volontair
Eric Björkman27.9.1772Nykarleby vanartig, vagab.
Stads not. Remals Enka
Anna Lööf1729Nykarleby bräcklig, utfattig19.7.1803
D. Anna Brita Remal19.4.1769Dito
Arbets karl
Matths Jöransson Kellman13.3.1779Keuru
H. Caisa Stephansd. 5.6.1776Kyrkoby
S. Matths25.6.1802
D. Brita Maria20.10.1804Nykarleby


Pag. 95
Hyres Folk
Sjöm. Carl Holmberg1781Wasa
H. Caisa Wendelin6.12.1780Wuoskoski
S. Carla Johan16.12.1803Nykarleby5.8.1804
Garvare
Jacob Arvelin1767Wambala 1:sta resan fylleri och sabbats brått
H. Anna Karlberg1777Gamlakarleby
Svägerska Dej. Maria Karlberg21.12.1779Dito betyg fr. Gamlakarleby 10.10.1809
Smed
Isaac Hedman21.5.1753Kalajoki
H. Maja St. Brunberg2.5.1756Nykarleby
D. Anna Maria17.12.1777Dito i Jacobstad 1804
S. Carl1.1.1782Dito Dito
D. Stina Lisa11.4.1786Dito tj. hos Hammarin 1805
S. Isaac30.3.1788Dito
S. Jacob11.11.1792Dito
Stads inv.
Matths Ekblad18.3.1772
H. Maja Caisa Carlberg3.12.1774
D. Johanna Magdalena5.4.1802
D. Maria Catharina6.5.1805

Pag. 96
Sjöm. Henric Svedlin
H. Maria Mattsd.13.12.1767 fr. Jacobstad 10.7.1803
D. Maja Lisa6.11.17942.9.1808
D. Caisa 12.7.1799


Pag. 99
Drengar
Andars Jacobson Svanbäck11.11.1764Nykarleby
Anders Andersson20.7.1777Bertula Wexala
Anders Olin14.10.1778Sokl.
Carl Nybom12.11.1780 Kyrkoby pag. 210
Carl Fredrik Kempe16.8.1775
Carl Ollant5.2.1780Munsala
Carl Ersson Perkiömäki21.2.1783
Eric Johansson Flygar12.1.1772Monäs till Härmä 12.10.1802
Erik Mårtensson1.6.1780Wörå Bet. från Ĺravais 6.10.1802
Eric Ersson Pelat19.1.1782Hirflax
Gabriel Andersson21.9.1777Mono gift med Anna Isacsd. Bäck
Henric Johansson Sorfvist16.4.1770 Pag. 201 Kyrkoby
Henric Johansson1721 gift pag. 165 Kyrkoby
Henric Thomasson Björklund9.5.1782Kimo Bruk


Pag. 100
Jacob Jacobs. Nyman1782 Pag. 60 Kovjoki
Johan Johansson Pag. 105 Ytterjepo
Jacob Lillqvist Pag. 62 Öfverjepo
Johan Ersson Lindskog1782Mono
Johan Matthsson Vidman7.9.1780Munsala
Jeremias Mattsson17.6.1779 från Låckteå 5.10.1803
Johan Kock4.11.1784Muns.
Jakob Gabrielsson1.12.1774Munsala
Malakias Florin Pag. 210 Kyrkoby
Matths Jöransson gift pag. 94 staden
Olof Fröyd19.6.1785
Simon Thomasson Björklund7.4.1780Kimo Bruk betyg til Gamlakarleby 30.4.1803
Samuel Jakobsson10.8.1776Wörå
Simon Björkbacka14.3.1778Munsala


Pag. 101 (Tom)


Pag. 102


Stadens Tjenstefolk
  
Pigor
Anna Caisa Strömvall Pag. 48 staden
Anna Andersdotter Pag. 6 Öfverjepo
Anna Beata Holmstén Pag. 190 Kyrkoby
Anna Andersd. 13.7.1760Monäs för oä. barn, til Munsala 12.10.1802
Anna Caisa Andersd.2.7.1784Smedsbacka Bet. til Jacobstad 18.1.1804
Anna Maria Svanström Pag. 189 Kyrkoby
Anna Maria Strömbäck11.3.1781Kauhava
Anna Mattsdotter Pag. 176 Kyrkoby
Anna Sophia Ĺman Pag. 214 Kyrkoby, til Wasa 23.9.1805
Anna Andersd. Pag. 264 Soklot
Anna Stina Grönberg18.8.1785Ĺravais
Anna Maria Alm22.11.1785 til Kauhava 1804
Anna Caisa Forsberg26.9.1779Kimo til Kimo med bet. 7.12.1805
Brita Klift Pag. 212 Kyrkoby
Brita Carlsd. Svarfvar17.8.1773Munsala till Gamlakarleby 28.10.1803
Brita Johansd. Strömming1778Monås
Brita Jakobsd. Pag. 190 Kyrkoby
Brita Johansd. Pag. 195 Kyrkoby
Brita Mattsd. Smeds Pag. 38 Karby
Brita Stina Röstedt
Brita Pehrsd. Bröms4.12.1779Munsala
Brita Forslund
Brita Caisa Andersd.30.12.1783Wuoskoski


Pag. 103
Pigor
Caisa Andersd. Finne24.12.1774Kovjoki Pag. 5 Kovjoki
Caisa Olofsd. Edall
Caisa Stephansd. Pag. 94 staden
Caisa Stina Munsin20.4.1786Kyrkoby
Caisa Andersd.1785Bygdeå til Bygdeå 27.9.1803
Christina Gustafsd. Mågas28.6.1778Munsala
Caisa Lindskog26.10.1783Munsala
Dej. Caisa Joh.d. Fröyd1767Kyrkoby
Caisa Michelsd. 3.4.1785Munsala
Caisa Forshell10.6.1785Orisberg
Elisabeth Stephansd. Pag. 206 Kyrkoby
Elisabeth Sigfridsd. Pag. 12 Karby
Elisabeth Andersd. Pag. 6 Öfverjepo
Elisabeth Johansd. Flygar1.10.1777Munsala
Elisabeth Margar. Roos1771Gamlakarleby
Elisabeth Andersd.1777Munsala til Gamlakarleby stad 1804
Helena Johansd. Pag. 148 Kyrkoby
Helena Christiansd. Fågel8.9.1784Munsala til Pedersöre 27.11.1803
Helena Carlsd. Raij1748Esse26.7.1803
Margaretha Joh.d. Pag. 201 Kyrkoby
Maria Simonsd. Pag. 214 Kyrkoby
Maria Johansd. Pag. 84 Ytterjepo


Pag. 104
Pigor
Maria Marg. Olin Pag. 264 Soklot
Margaretha Siegfridsd. Pag. 12 Karby
Maria Andersd. Fågel Pag. 181 Kyrkoby
Margaretha Simonsd. Varg Pag. 43 Karby
Margaretha Svanström Pag. 189 Kyrkoby
Maria Olofsd. Wall1784Lillkyrå til Cauhava 13.8.1804
Maria Johansd. Tålliko Pag. 31 Öfverjepo
Margaretha Klift Pag. 242 Kyrkby
Margaretha Gustafsd.17.11.1761Laihela til Ilmola 13.10.1802
oä. son Fredrik Schön12.8.1792Dito Dito
Maria Johansd.6.3.1758Nedervetil
Margaretha Johansd. Flygar30.10.1785Munsala til Munsala 13.10.1802
Maria Pehrsd. Lillkåll1778Pedersöre til Wörå
Maja Greta Damskata18.11.1781Munsala
Maria Ersd. Helsing2.9.1785Dito
Maria Mårtensd.8.9.1776
Magdalena Johansd.20.11.1786Munsala
Margaretha Flygar26.4.1777Dito
Jungf. Maja Lisa Bergudd13.10.1775Jacobstad
Maja Lovisa Bergman2.7.1783 flyttat 4.10.1805
Susanna Matthsd. Pag. 254 Stor Soklot
Sophia Matthsd.1748Draka Ytterjepo
Susanna Isaacsd. Klockars9.2.1783
Sara Matthsd. Pag. 28 Kovijoki
Susanna Andersd. Pag. 264 Soklot


Pag. 105
Pigor
Walborg Mariasd.1769Mölners Öfv.jepo  
Walborg Andersd. Pag. 32 Öfverjepo
Walborg Johansd.2.5.1776Pyhäjoki Oulais gift til Munsala
 

Nykarleby stadsförsamlings kommunionbok 1802—10.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Genealogi.
(Inf. 2007-11-13.)