De vise männens tillbedjan inför Jesusbarnet


De vise männens tillbedjan inför Jesus-barnet i Nykarleby kyrka
Oljemålningen av okänd konstnär och av okänd ålder finns numera i den södra korsarmen. Tidigare har den hängt ovanför dörren till och inne i sakristian.
Foto: F. L. den 13 juli 2005.


Heliga tre konungar kallas i den kristna sagan de tre vise männen (magerna), hvilka, enligt den bibliska berättelsen (Matt. 2:1—12), ledda af en stjärna, kommo till Betlehem för att se den nyfödde Messias. Deras antal uppgifves ej i bibeln, men af tretalet af deras skänker slöt man, att de varit tre. Den senare kristna traditionen förvandlade magerna till konungar och gaf dem namnen Melchior, Kaspar och Balthasar. De betraktades som representanter för människosläktets tre hufvudstammar (enligt bibelns etnologi): den semitiska, den jafetiska och den hamitiska. Den yngste, Balthasar, afbildas inom den kristna konsten som etioper l. neger (jfr fig.). Man har i gammaltestamentliga profetior (Ps. 72:10; Es. 49:7) velat finna en häntydning om, att magerna skola ha varit konungar. Dessa häntydningar ha gifvit anledning till den form sagan antagit. Se vidare Epiphania.


Nordisk familjebok (1909).


Läs mer:
Förstoring.
Enligt Zachris Schalin kan tavlan vara målad av Thomas Kempe år 1787.
Kyrkan i kapitlet Fakta.
(Inf. 2007-05-27, rev. 2013-10-07.)