GEORG CARL VON DÖBELN

JUUTAS 18 13/ 9 08Förstoring.
   
G. K. F. LÖVENHJELM
CARL JOHAN ADLERCREUTZ
A. F. PALMFELT
H. H. GRIPENBERG
J. A. GRÖNSTEDT
JOHAN AUGUST SANDELS
KAPTEN MALM
PRESTEN GUMMERUS
LÄNSMAN ARÉN
G. H. VON FIANDT
FAHLANDER — EDELSTAM
BONDEN TIAINEN
BARCLAY DE TOLLY
   

ISÄNMMALTA URHOJEN MUISTOKSI
AF FOSTERLANDET TILL DE TAPPRES MINNE!

BJÖRNEBORGARNE
GYLLENBÖGELS FRICORPS
   

O FOSTERLAND, HVEM SPANAR DINA ÖDEN?
FÖRBORGADT ÄR, OM LYCKAN ELLER NÖDEN
EN GÅNG SKALL RÖJAS I DIN FRAMTIDS DRAG;
MEN HUR DU JUBLAR DÅ, MEN HUR DU KLAGAR,
SKALL STÄNDIGT DOCK BLAND DINA SKÖNSTA DAGAR
DU MINNAS DENNA, MINNAS DÖBELNS DAG.

MIK' ONNI SULLE SYNNYINMAA, LIE LUOTU
ILOKO VAIKO HUOLI SULLE SUOTU
SALATTU TULEVIIN ON AIKOIHIN.
WAAN KUINKA RIEMUINNET TAI SURRET SILLOIN
NIIN KAUNIIMPANA ET PÄIVÄÄ MUISTA MILLOIN
KUIN PÄIVÄÄ TÄTÄ, PÄIVÄÄ ÖBELNIN.

Ljustryck från Lars Östlin.

J. W. NESSLERS förlag NYKARLEBY.

Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Trycket i Österbottniska Posten 1886.
Juthas i kapitlet Fakta.
(Inf. 2015-02-07, rev. 2015-02-07 .)