Claes Claesson 1649

Prestgården Nijecarleby Elf 8. Kyrkan. 2.  Josef Jacobssons gård [Torget och husen där] [Stadsbäcken] 1. Rådhuset Notarium Explicate [Förklaring] Geometrich Afritningh Öfver Nijecarleby stadh rå och staketer [?] Regularitet aftaget Anno 1649 Claes Claesson Scala Ulnarum [Skala i alnar, totallängd ca 300 m] 5. Tysk Peers gård 9. Skolan 3. Kort Bockmöllers gård. 6. Länsmansgården 7.Postmästargården. 4. Carol Nilssons gård. Onyttig mark och berg [?] Slet mark på denna sida [?] Berg och  onyttig mark [?] Böndernas Bodar Stora Hafvet går utanför 200 250 300 350 400 450 500 150 100 50 [Östra storgatan] [Rådhus- eller Storgatan] [Ågatan]

Lantmätaren Claes Claessons karta över Nykarleby 1649. Riksarkivet,
Stockholm.
1. Rådhuset. 2. Josef Jacobssons gård. 3. Kort Bockmöllers gård.
4. Carol Nilssons gård. 5. Tysk Peers gård. 6. Länsmansgården.
7. Postmästargården. 8. Kyrkan. 9. Skolan.

[För pekaren över de röda prickarna för att se beskrivning.
Klicka mitt på torget så ser du hur det såg ut vid stadsbranden.]

Erik Birck (1970) Nykarleby stad 1620—1970, Föredrag hållet vid stadens 350-årsjubileumsfest 23. 8. 1970, sid 6.


*     *     *

 


101    Uusikaarlepyy, founded in 1620, had been given such a regular structure at the start by Olaf Bure that when Claes Claesson was given the task of reorganizing the town he was able to limit his measures to merely straightening its main street. Förstoring.
Henrik Lilius (1985) Trästaden i Finland.
(Inf. 2018-11-08.)


Läs mer:
Claes Claessons stadsplan från 1651.
(Rev. 2018-11-08 .)