1700-talet?

Vad detta är för karta är oklart. Skärgården är så ”luftig” som den möjligen var på 1700-talet. Vissa namn är äldre varianter, t.ex. Kasagrundsbåk för Tornskär och Björkskär för Markusholmen och några av namnen finns inte på dagens karta. Skrivstilen är definitivt inte den typ som användes på 1700-talet. Måhända har någon försökt rekonstruera ett gammalt ”landhöjningsläge” eller ritat av en gammal karta och noterat med sin egen handstil.

Förutom öar är även grundare områden och ankringsplatser markerade:
 • Mellan Furuskärshällarna och Torsön.
 • Öster om Hästskär.
 • Öster om Djupsten.
     
Öarna:    
 • Torsön
 • Stenskär?
 • Lars hällan
 • Lodön
 • Kasagrundsbåk
 • Hästskär
 • Aspskär
 • Hummelskär
 • Stor Alörn
 • Lill Alörn
 • Djupsten
 • Laxörn
 • Frösörn
 • Badgrundet?
 • Gräsgrundet
 • Langbodan?
 • Kyrkogårdsskär
 • Rödklubbsgrundet
 • Rödklubben
 • Hargrundet?
  (Nuv. Råholmen?)
 • Lövgrundet
 • Långörn
 • Larsholmarna
 • Björkskär
 • Kråkskär
 • Sandörn
Förhoppningsvis kan någon med skärgårdskännedom räta ut frågetecknen.
 
De största förändringarna finns vid älvens utlopp:
 • Ön Djupsten, som kallades Allianceholmen förut har via Bådan förenats till fastland.
 • Sandören och Hästbådan har upplandats och förenat Lodörn med fastlandet.
 • Stor Alörn, Lill Alörn och Rödklubben har vuxit samman till en ö.

Försökte kombinera kartan med en nutida, men det var så många förvrängningar att jag inte gick i land med det.
Förstoring.


Stadens arkiv, skannad sommaren 2005.


Läs mer:
Fler kartor och stadsplaner.
Skärgården i kapitlet Fakta.
(Inf. 2022-09-21, dagen när Ryssland meddelade att 300.000 mobiliseras för Ukrainakriget, rev. 2022-09-21 .)