Västra krigsskådeplatsen.
Striden vid Nykarleby
den 24 juni 1808.


Blå texter avser svenska och röd text ryska trupper.


Originalskala 1:400 000, skalan motsvarar 2 km.


Stig Haglund tillhandahöll.


Läs mer:
Slaget vid Nykarleby av C-B J. Petander.
(Inf. 2004-08-10.)