Jutbacka av Thure Heikel 1900

Karta över en del av Jutbacka uppgjord av Thure Heikel och daterad den 9 april 1900. "Nykarleby stads egor" till vänster, "Nykarleby elf" till höger och, "Nygårds h[emma]ns egor" nere till höger.

Här är en karta som visar Juthbacka kvarn byggd tvärs över fåran, bron, "Saarela", men också Koski bryggeri med den senare flyttade karaktärsbyggnaden samt även Värnamogården, skrev Lars Pensar.

Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2005-05-04.)