Detalj ur Carl von Rosenkampff 1816


Norr mot vänster. Det som senare kallades Stenhustomten överst. Scholhuset är Rådhusets södra flygel, byggd 1729. Skolan byggdes ut 1852. Tycker att Sockenstugan till höger är inritad för långt norrut.

Läs mer:
Hela kartan.
(Iinf. 2004-08-06.)