150 år

En jämförelse mellan stadens utsträckning 1841 enligt Gyldéns stadsplan och på 1990-talet, stadens adresskarta, © Nykarleby stads byggnadskontor. Den gamla staden förstördes av stadsbranden 1858. Bebyggelsen som fanns på älvens västra sida redovisades ej 1841.


Läs mer:
Förstoring.
1841 och 1858 års stadsplaner jämförda med stadens utbredning i dag.
1750 års stadsplan jämförda med stadens utbredning 2023.