O. W. Kjellman 1842

”Karta öfver NyCarleby Stad Afmät år 1740 af Commissions Landtmätaren Gullic Wistlander och Renoverad år 1759 af M. G. Fillmer samt ytterligare renoverad och insatt de sedermera upptagne nya gårds tomter af undertecknad. År 1842. O. W. Kjellman. Landtm. Auscultant och tjenste Medhjelpare hos Commissions Landtmätaren O. B. Lagermarck. FRA.”

Bilaga III, Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II var i svartvitt.


Denna är från Finlands Riksarkiv, Inrikesministeriets kartor, SM Uusikaarlepyy 1, placering 55M 04/13. Originalstorlek ca 82x130 cm.

Kartan är uppdelad i nio områden som kan delförstoras. Eftersom den är så stor och detaljerad blir delfilerna rätt stora (c:a 100 kB). Alternativt kan man se hela förstorad på en gång (c:a 800 kB).

Publicerad med stöd från Svenska Österbottens Kulturfond.


Läs mer:
Tillhörande text: Stadsplanen av år 1844.
(Karta i färg inf. 2004-10-10.)


1. Huvud och Förklaringar. 2. Norra Tull. 3. Nykarleby stads ägor. 7. Berggatorna. 4.  Carlborgsgatan. 5. Nybroforsen och -viken. 6. Centrum. 9. Kyrckobacken. 8. Storbron och kyrkan.