Detalj ur K. J. Krank 1866, Brunnsholmarna


Detalj ur ”Karta utwisande läget af de såkallade Brunns Holmarne och en del af Nycarleby Stad uti Wasa Län. Afmätte år 1866 af vice Landtmätaren K. J. Krank”, Finlands riksarkiv.

”Källa”, det vill säga surbrunnen är inritad i efterhand med blyerts.
Stenarna mellan den norra udden och kvarnen (G) är kvarndammen.
Rektangeln under ”H” är kägelbanan.


Läs mer:
Detalj av vägen, för vars projektering kartan uppgjordes.
Brunnsholmarna i kapitlet Fakta.
(Inf. 2004-06-05.)

[Utdrag ur] BESKRIFNING
G. Stads qvarnen
H. Brunns holmen 6 1/3 dels Kappeland
K. Dito___Dito 5 2/5 dels Dito
L. Brunnshuset 1 4/5 dels Dito