K. J. Krank 1866


"Karta utwisande läget af de såkallade Brunns Holmarne och en del af Nycarleby Stad uti Wasa Län. Afmätte år 1866 af vice Landtmätaren K. J. Krank. FRA."

Bilaga V till Nykarleby stads historia del II, där kartan var beskuren och i svartvitt. Nedanstående i färg är från Finlands riksarkiv, Senatens ekonomidepartementets kartor, STO 30/176 kd 1877, 2D 27/03.
Originalstorlek ca 52x44 cm.

Kartan uppgjordes när man hade planer på att bygga en väg från nuvarande Rajåkersvägen rakt till Brunnsholmarna. På köpet fick man en detaljerad karta av Brunnsholmarna. Vägen blev aldrig byggd.

Lösen fyratio mark står nere till vänster.
Skalan omfattar 600 alnar eller cirka 360 m.


Läs mer:
Detalj.
Publicerad med stöd från Svenska Österbottens kulturfond.
(Färgbild inf. 2004-06-05.)BESKRIFNING

A. Gammal Kyrka
B. Dito Klockstapel
F. Promenade platser
G. Stads qvarnen
H. Brunns holmen 6 1/3 dels Kappeland
K. Dito___Dito 5 2/5 dels Dito
L. Brunnshuset 1 4/5 dels Dito
M. Fabrikör Th. Wahlbergs karaktersbyggnad
N. Rådmannen J. Lybecks ria
O. Nygårds Ölbryggeri
1 Fabrikör Engs åker 1 Kappeland
2 Dito____Dito____15 2/10 dels
Den projekterade vägen innehåller 2 2/5 Kappeland


Littereringen syns bättre på detalj av vägen och detalj av Brunnsholmarna.