Detalj ur K. J. Krank 1866, projekterad väg


Detalj ur ”Karta utwisande läget af de såkallade Brunns Holmarne och en del af Nycarleby Stad uti Wasa Län. Afmätte år 1866 af vice Landtmätaren K. J. Krank”, Finlands riksarkiv.


Kartan uppgjordes när man hade planer på att bygga en väg från nuvarande Nygårdsvägen rakt till Brunnsholmarna.

Detalj av Brunnsholmarna.
(Inf. 2004-06-05.)

[Utdrag ur] BESKRIFNING
L. Brunnshuset 1 4/5 dels Dito [Kappeland.]
M. Fabrikör Th. Wahlbergs karaktersbyggnad
N. Rådmannen J. Lybecks ria
O. Nygårds Ölbryggeri
1 Fabrikör Engs åker 1 Kappeland
2 Dito____Dito____15 2/10 dels
Den projekterade vägen innehåller 2 2/5 Kappeland