K. J. Krank 1866


"Karta utwisande läget af de såkallade Brunns Holmarne och en del af Nycarleby Stad uti Wasa Län. Afmätte år 1866 af vice Landtmätaren K. J. Krank. FRA."


Bilaga V, Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II.