Karta och profil öfver Nykarleby stadsfors i Nykarleby älf 1900

Upprättad år 1900 afNykarleby stads arkiv.
Leif Sjöholm tillhandahöll.
(Inf. 2006-08-28.)