Johan Anders Svensson 1900

  


Det är omöjligt att se, men det oaktat står det N. Karleby. Även Jutas finns med.
Detalj ur "Den lilla skolkartan".

Kartan visar varken staden eller omgivningar, men den är ändå med eftersom det på den finns en variant på stadsnamnet.


Utställningskatalogen Landet under dina ögon. Kartutställning på Kungl. biblioteket. Fr.o.m. 15 juni t.o.m. 15 oktober 2006, sid 25.


Läs mer:
Neo-Carolina, fler varianter på stadsnamnet.
(Inf. 2006-07-17.)