Nystaden och seminarieområdet
Gatunamn uppifrån och ned: De la Gardie-, Norra Residens- och Södra Residensgatan. Från vänster till höger: Vestanlid, Vasa- Seminarie- och Vestra Vattugatan.
Övrigt: Seminarieområdet och Fåfängan.

Hela kartan.