”Källbackans” familjer på 1930-talet

År 2004 är fortfarande några gårdar i samma släkts ägo, t.ex. Söderlund,
Johansson, Nylander, Andersson, Ahlström och Semskar.


Som du ser av min ritning av Källbacken, i vardagligt tal sas ofta Nälkämäki för där bodde många stora familjer, arbetare och småinkomsttagare med hungriga ungar. Jag kan inte förstå hur de gamla tanterna klarade sej, men grannsämjan var god, det var att hjälpa varann, det var ju att överleva. Då vi blev så stora att yxan och sågen hölls i handen, så var vi över och hjälpte där det behövdes.

Gösta Fagerholm


Förklaringar
Kartan, med norr mot vänster, omfattar ett område som till vänster begränsas av Grev Tottgatan, till höger av Borgaregatan, uppåt av Mathesiusgatan och nedåt av Gustav Adolfsgatan. Originalstorlek 297x420 mm.
Ibostadshus
IIfähus eller uthus, vedlider
IIIsmåbrukare, arrendatorer med mjölkkor m.m.
— — —tomtgräns
  

 

Läs mer:
Källbacksgrannar av Karl Wenelius.
(Inf. 2004-12-13, rev. 2013-11-09 .)

Familjen Anders Söderlund. Familjen Alfons MArklund, skomakare. Familjen Valdemar Sund. Hanna Vidman. Familjen Sarin. Ellen Barrner ägde huset "Langraden". Familjen Andell, sjöman, styrman. Familjen Helander. Familjen Joel Ahlström, tidigare konduktör på lilla Nykarlebytåget. Blåbäri Aina, grönsaks- och blomsterodlare, torgförsäljare. Familjen Hugo Gleisner, slaktare. Familjen Villman Familjen LIljeström (Äppel-Hugo). Ina Järnefeldt, postföreståndare. Familjen Vilhelm Winter. Familjen Forsell, anställd på tullslupen Zaida Granlund. Familjen Nylander. Änkan till slaktar Nyman. Familjen Vilhelm Jakobsson, sjöman, befälhavare på Belbas. Syskonen Janne, Manda och Joel Hägglund. ((Jepo-Joel), fiskare m.m. Familjen Knutars, Familjen Edvard Markkula, polis. Familjen Wenelius, poliskommissarie. Familjen Herman Semskar, lots. Edit Ahlnäs, hattmodist. Hellstrands. Blondina Rönnholm, kontrollassistent. Pepa tanton? Maria och Kalle Granlund (Lippjärv-Kalle) Bror till Hugo Gleisner, slaktare. Familjerna Vedin och Strang. Sjölund, tullman på tullslupen. Löving, snickare och nätingfiskare. Joel Nilsson, konstförvant. Dålig kärrväg till Koppelbacken, Frillmossen och Kampägorna. Familjen Georg Högbom, chef på brännvinsboden. Systrarna Manda och Brita Nygren. Familjen Andersson. Anna Hellman, massös Familjen Karl Vikman. Familjen John Fagerholm, garvare m.m. [Göstas far). Familjen Felix Markkula, skogs- och flottningsarbetar, smed samt spelman på Karleborg (talon). Familjen Hugo Johansson. Familjen Anna och Kalle Sirén.