Stadsplan 1943


1. Hotell, 2. Post, 3..Apotek. Förstoring.


Mats Blomqvist tillhandahöll med kommentaren:


Go´ vänner

I novembermörkret blir lätt alla kattor grå, men landets duktiga kartografer borde inte råka ut för sådana här fadäser. Den utmärkta kartboken SUOMI-Finland, tryckt 1943, har längst bak kartor över landets viktigaste tätorter, däribland Nykarleby. När boken trycktes var det väl 27 år sedan den smalspåriga järnvägen försvann? Och det dröjde ännu drygt 6 år innan staden fick den normalbreda järnvägen med alldeles annan sträckning på sluttampen.

Ingen beskrivning av tätorterna i text, endast stadsplanerna. Det intressantaste är att kartboken getts ut under fortsättningskriget. Tyvärr har de nyerövrade områdena i Stor-Finland inte fått komma med.

Bästa senhösthälsningar / MatsNågra andra märkligheter är att ”Esplanadgatan” övergår i Kuddnäsvägen och att kraftverket inte finns.


Läs mer:
Fler kartor.
(Inf. 2018-11-21, rev. 2018-11-22 )