Alörn och Djupsten 1950

Mätningar utfördes 1945 och 1947 och kartan utgavs 1950. Originalkartan i svartvitt. Notera "Fyrtorn" på Djupstens nordöstra sida.

På Bådans nordöstra ände, till vänster om Bådaviken, fanns V. K. E. Wichmanns villa Sjöhaga.

 

Karta över Alörn och Djupsten utgiven 1950Lars Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Fler kartor.
(Inf. 2006-05-14.)