1841 och 1858 års stadsplaner jämförda
med stadens utbredning i dag
Gyldéns stadsplan från 1841 (röd), Lindhagens tolkning 1875 av Edelfeldts stadsplan av år 1858 (brun och grön) inlagda på stadens adresskarta från slutet av 1990-talet. Lindhagens stadsplan redovisar ett område som begränsas i:
- norr av mitten på Grev Tottgatan
- öster av mitten på Mathesiusgatan
- i söder av tomterna söder om Bangatan
- i väster av tomterna väster om Seminariegatan.