Kraftverket och dammen Ingår i serie 1920-9

Tillbaka till Stadsplan