Militärkarta Andrasjön – staden

Karta i skala 1:8000 uppgjord 1941–42 för militärt bruk.


Lars Pensar tillhandahöll med kommentaren:

Man kan reflektera över det ena och andra, stengärdesgårdarna, Gånge Rolfs gård som var epidemisjukhus,skjutbanorna, den igenvuxna lindan öster opm Klippan, de fåtaliga Andrasjövillorna, de omfattande mossmarkerna runt staden. Ja, namnteckningen på baksidan torde vara Palmqvista egen, han som omtalas på Brostuguväggen!


Major Sourander I Batt. avs. Major Palmqvist.
Förstoring.

(Inf. 2012-09-30, rev. 2012-09-30 .)

 

 

Nykarleby stad Till JAkobstad Till Kovjoki Till Jeppo Till Vasa PUOLUSTUSVOIMAT 0819 Banvallen