Stationsområdet i Nykarleby
Stationshuset närmast till vänster om "G" och lokstallet, som senare byggdes om till brandstation, till höger. Det lilla skjulet längst till vänster har råkat komma med när ett lokomotiv fotograferades. Stationsgatan, texten står också på ryska, blev aldrig anlagd. Den vertikala gatan till vänster är Mathesiusgatan och spåret går till vänster in på Bangatan.

Detalj ur nedre högra delen av kommissionslantmätaren Th. Heikels stadsplan från 1907, godkänd 1912.Läs mer:
Lars Pensar fotograferade stationsområdet 1973.