Storbron Ingår i serie 1900-11

Tillbaka till Stadsplan