Årets femtioåringar

Del 6. 300-års fest sommaren 2010


Veckoslutet 2–4.juli 2010 hade det gamla gänget (Kova-jengi) bestämt att det blir gemensamt 300-årskalas (6x50 år) vid vår villa vid Andra Sjön. Några av gossarna hade inte träffats  på 25–30 år.

På eftermiddagen samlades Nygge, Robban, Svante och jag för att sköta proviantering vid  affären som är granne till Prevex, Där lärde jag mej att man inte mera behöver åka till Alko-huset för att inköpa dryck, mycket praktiskt. Festen påbörjades med att Nygge tillverkade Lofots-fisksoppa åt oss eftersom han nyss hade flyttat dit. Efter en stund anlände Rafael och Väinö varvid alla var samlade.


Fredagen förflöt med att gå igenom gamla minnen och nutidens livssituationer, avslutat med många timmars kortspel till tonerna av musik från 70-talet.
På lördagen åkte vi till Fäboda för att göra utflykt på havet med Robbans fina Pettersson båt från 20-talet.


På vägen tog vi givetvis den obligatoriska förfriskningspausen vid Sandåsen, som vi gjort oräkneliga gånger under den gamla goda tiden. Eftermiddagen förflöt i vackert väder på havet och med god mat och gott vin ute på en holme i skärgården.


På hemvägen till Nyykaabi ville  vi bekanta oss med Mini-grillens (Korv-Göran) nutida utbud, som hade utvecklats betydligt på 30 år.Smakbit med ost var vad som gällde tidigare.Lördag kväll påbörjades på terrassen vid Wärdshuset där vi bekantade oss med stadens yngre förmågor en stund tills vi drog oss tillbaka till Andra Sjön, för att en natt till spela Pidro och lyssna till Pink Floyd.


Detta veckoslut fick jag bekräftat att människors personlighet består livet igenom. Visst hade alla mognat, kanter slipats och eventuella  svartvita åsikter förbytts till stort  accepterande av andras synpunkter, men de gamla fina personliga dragen fanns kvar så som de var 30–35 år tidigare.

Nästa stora fest blir år 2015 men innan det får vi uppleva drömmen att tillsammans lyssna på ”The Wall”, och det blir i Helsingfors på Hartwall Arena 27 april 2011.

God Jul!
-Stefan


Stefan Fors tillhandahöll.


Läs mer:
Del 5. Klassträff 2006.
Fler klassfoton.
(Inf. 2010-12-12, rev. 2010-12-12.)