Kyrkoby skola 1940

  
 1. Övre raden
1Alba Hellman
2Ethel Bonäs g. Eklund
3Lise-Maj Höglund g. Kling
4Inger Fors
5Inga Lindvall g. Renvaktar
6Gea Granqvist
7Gunnar Hansén
8Håkan Granqvist
9Rauno Helala
10Pehr Tonberg
  
 2. Mittersta raden
1Alf Häger
2Paul Willman
3Tor Wikberg
4Ragnar Karlsson
5Ernst Wikberg
6Marita Marklund
7Gunnel Backlund g. Willman
8Märta Karlsson
9Ragni Björkman g. Lönnqvist
10Doris Sundell
  
 3. Nedre raden
1Elis Backlund
2Kurt Björkman
3Per Backlund
4Eivind Still
5Gustav Nyström
6Per-Erik Willman
7Solveig Hagen g. Nyberg
8Anna Hellman
9Gunni Finne g. Vikblad


Lärare Ture Granqvist.

Bild från sid 103 i Forsby och Kyrkoby folkskolor i Nykarleby landskommun av Pehr Tonberg.
Mirjam och Per-Erik Willman identifierade.


Läs mer:
Fler klassfoton.
(Inf. 2007-09-09, rev. 2007-09-09.)