Konfirmander 1959

Konfirmander 1959
Fotot utan numrering.

  
Översta  raden
1. Regis Bränn, Kovjoki
2. Roger Sund, Nkby
3. Bengt Hägg, Kovjoki
4. Kurt Solvin, Nkby
5. Tryggve Stenvall, Ytterjeppo
6. Gotthard Nylund, Forsby
7. Ralf Gleisner, Socklot
8. Eero Siira, Markby
  
Andra raden
17. Stig Haglund, Socklot
18. Nils Lindvall, Forsby †
19. Håkan Wiklund, Forsby
20. Bo Kling, Nkby
21. Christer Åkerberg, Vasa †
22. Christer Backman, Socklot
23. Lars Markkula, Nkby
24. Sten Björkman, Forsby
25. Per Gyllenberg Forsby
  
Tredje raden
32. Inge-Britt Granberg g. Engstrand, Kovjoki
33. Solveig Lundström, Nkby
34. Astrid Andersson g. Norrlund, Kovjoki
35. Adele Ahlskog g. Forsman, Forsby
36. Berit Linqvist g. Gripenberg, Forsby
37. Gun-Britt Sjöblom g. Strand, Forsby
38. Anja Saari g. Pettersson, Kyrkoby
  
Fjärde raden
47. Enid Broo g. Wik, Markby
48. Lundqvist Birgitta g. Valnes, Kovjoki
49. Britta Åström g. Finell, Kovjoki
50. Solveig Rudnäs g. Nylund, Nkby
51. kyrkoherde Thure Sandvik †
52. pastor Runar Still †
  
Översta raden
9. Torsten Kronqvist, Y:jeppo
10. Henry Forsells, Nkby
11. Lars-Erik Nylund, Y:jeppo
12. Karl-Gustav Nybäck, Y:jeppo
13. Lars Wikström, Kovjoki
14. Erik Salo, Kovjoki
15. Max Nilsson, Nkby     
16. Carl-Erik Wingren, Socklot
  
Andra raden
26. Ralf Nylund, Y:jeppo
27. Nils-Ole Sandvik, Socklot †*
28. Håkan Ekman, Socklot
29. Jan-Erik Linqvist, Forsby
30. Leif Backlund, Y:jeppo
31. Sten Haglund, Socklot
*
Omkom med två andra ynglingar i en Renault R8 Gordini vid krock med långtradare i Sideby på civila dagen på väg hem från Dragsvik.
  
Tredje raden
39. Kristina Häggblom, Nkby
40. Regina Tallbäck g. Pelander, Nkby
41. Christina Bergvall g. Nyholm, Nkby
42. Gullan Segervall g. Holmström, Socklot
43. Anna-Lisa  Segerstam, Socklot
44. Inge-Britt Backlund g. Westerholm, Ytterjeppo
45. Ulla Olson g. Ågholm, Nkby †
46. Monica Björklund g. Nyström, Nkby †
  
Fjärde raden
53. Mildrid Lundström g. Björkgård, Nkby
54. Margareta Anderssén, Forsby
55. Carita Vesterbacka g. Koivukangas, Markby
56. Inga-Lisa Åkerman g. Strandberg, Forsby
57. Anna-Lisa Fors g. Söderbacka, Juthas

Kurt Solvin, Roger Sund, Bo Kling, Max Nilsson, Lasse Markkula
Kristina Häggblom, Regina Tallbäck, Monika Björklund, Ulla Olson, Kristina Bergvall, Soveig Rudnäs

50-års jubilerande konfirmander 2009

Konfirmander 1959
Fotot utan numrering.

  
Första och ...
1. Kurt Solvin, Nykarleby
2. Carl-Erik Wingren, Vasa
3. Regina Pelander f. Tallbäck, Nykarleby
4. Gullan Holmström f. Segervall, Järfälla Sverige
5. Berit Gripenberg f. Linqvist, Jakobstad
6. Adele Forsman f. Ahlskog, Nykarleby
7. Kristina Häggblom, Karleby
  
... andra raden
8. Enid Wik f. Broo, Socklot
9. Kristina Nyholm f. Bergvall, Västerås Sverige
10. Anna-Lisa Söderbackaf. Fors, Nykarleby
11. Inga-Lisa Strandberg f. Åkerman,  Vännäs Sverige
12. Inger-Britt Westerholm f. Backlund, Ytterjeppo
13. Roger Sund, Nykarleby
  
Tredje och  ...
14. Jan-Erik Linqvist, Nykarleby
15. Leif Backlund, Ytterjeppo
16. Lars Markkula, Mariehamn
17. Trygve Stenvall,  Veikars
18. Ralf Nylund, Ytterjeppo
19. Erik Salo, Kronoby
20. Håkan Wiklund, Jakobstad
21. Lars-Erik Nylund, Ytterjeppo
  
... fjärde raden
22. Ralf Gleisner, Nykarleby Åminne
23. Torsten Kronqvist, Ytterjeppo
24. Max Nilsson, Nykarleby
25. Lars Wikström, Sibbo
26. Håkan Ekman, Jakobstad
27. Regis Bränn, Kovjoki
28. Christer Backman, Socklot

Konfirmanderna med äkta hälfter.

(Inf. 2010-10-06.)Elisabet Sund tillhandahöll med kommentaren:

Tiden går, det är 50 år sedan dessa ungdomar blev konfirmerade midsommaren 1959. Den 5 juli träffas de vid en minnesgudstjänst i kyrkan och samvaro efteråt. Roger, Harriet, Bjarne och Anna-Lisa Söderbacka har hjälpt till vid identifieringen.

Skickar bilder av hela gruppen och ett av ett gäng stadsungdomar.


Läs mer:
Fler grupp- och klassfoton.
(Inf. 2008-05-04, rev. 2010-10-06 .)