Normalskolans klass 1 1947–48

  
 
Övre raden
1.Heinz Paulsen
2.Birger Solvin, till Sverige
3. Lars West, SAS-pilot i Sverige
4.Börje Broman
5.Odert von Essen
6.Joel Johnsson
7.Lars Pensar
8.Sven Österback
9.Kyra Korsström
10. Eivor Lund g. Rasmus
  
Lärarinnan Ellen Backman
Mittersta raden
1.Gretel Palomäki
2.Ingvor Kajander
3. Anneli Fjällström, till Sverige
4. Birgitta Strandén g. Hansson, Lovisanejden
5.Gretel Kulla
6.Carita Paasila
7.Svanhild Åbonde
8. Denice (?) ”Daisy” Hagnäs, till Canada el. USA
  
 
Nedre raden
1.Karl-Gustav Nordman
2.Rolf Rudnäs
3.Britta Nystedt
4.Johan Östman
5.Ralf Häggman
6.Stig PrüssLars Pensar tillhandahöll och identifierade.


Läs mer:
Fler klassfoton.
(Inf. 2007-02-05, rev. 2020-05-17)