Normalskolans klass 1–4 1952–55
Normalskolans klass 1 1952–53
   

Matti Hjulgren

Guy Kajander
Jakobstad

Håkan Anttila
Vasa

Erkki Haavisto

Bo Löv
Nykarleby, men Vörå på slutet

 

Elsa Kronqvist

Ulla Rönn

Greta Andersson

Margaretha Nylander g. Scheutz
Sverige

Greta Björk
g. Bäck
Jakobstad

Åsa Ahlbäck g. Forsman
Nykarleby

Margareta Litens g. Baarman
Skogby

Margareta Hägglund
g. Asplund
Sverige

Mildred Lundström
g. Björkgård
Nykarleby

Benita Willman g. Fors
Munsala

 

Marita Bertlin g. Junell
Jakobstad

Camilla Sundell g. Heikius
Nykarleby

Viola Lundström

Gunborg Fors
g. Dulude
Kalifornien

 

Rosita Spåra
g.? Karby                  

Ros-Mari Marklund g. Herr
Sverige

 

 

Lars Johnson     Nykarleby

 

Bruno Backlund Nykarleby

Rabbe Fors

Birger Kronqvist

Sven Bertlin
Helsingfors, men senare Jakobstad

Peter Snellman  Jakobstad

 


Komplettering av Jorma Metso:

Ser på dagens vyer att Mattis efternamn saknas. Han hette Hjulgren och vi var kamrater på barnhemmet. Det var otaliga gånger som vi lekte tillsammans. Dock var han inte en lika stor sportfåne som jag. Han lämnade jordelivet genom att trilla överbord från en oljeplattform i Nordsjön för länge sedan. 

(Inf. 2018-06-11.)


Normalskolans klass 2 1953–54

Elsa Kronqvist

Sven Bertlin
Helsingfors, men senare Jakobstad

Lage Sundqvist Nykarleby

Lars Jonhson Nykarleby

 Matti Hjulgren

Peter Snellman
Jakobstad

Guy Kajander Jakobstad

Håkan Anttila
Vasa

Bo Löv
Nykarleby, men Vörå på slutet

 

Margaretha Nylander
g. Schuetz
Sverige

Margareta Litens
g. Baarman
Skogby

Åsa Ahlbäck
g. Forsman Nykarleby

Mildred Lundström
g. Björkgård
Nykarleby

Margareta Hägglund
g. Asplund
Sverige

Benita Willman
g. Fors Munsala

Rabbe Fors

Tage Lahtinen
Kvevlax

Normalskolans klass 4 1951—52

 

 Ros-Mari Marklund
g. Herr Sverige

Marita Bertlin
g. Junell
Nykarleby

Christina Sandvik
Åbo

Gunborg Fors
g. Dulude Kalifornien

Margot Björklund
g. Björklund Swahn
Sverige

Camilla Sundell
g. Heikius

Nykarleby

Ulla Rönn

Rosita Spåra

?Normalskolans klass 3 1954–55

Kandidat

Håkan Anttila
Vasa

Peter Snellman Jakobstad

Lars Jonhson Nykarleby

Guy Kajander Jakobstad

Lage Sundqvist Nykarleby

Rabbe Fors

Erkki Haavisto

Tage Lahtinen
Kvevlax

Bo Löv Nykarleby, men Vörå på slutet

Margaretha Nylander
g. Scheutz
Sverige

Margareta Hägglund
g. Asplund
Sverige

Åsa Ahlbäck             
g. Forsman
Åbo, men senare Nykarleby

Benita Willman
g. Fors
Munsala

Margareta Litens
g. Baarman
Skogby

Ulla Rönn

Mildred Lundström
g. Björkgård Nykarleby

Christer Sandvik
Borgå

 

 

Normalskolans klass 4 1951—52

 

Marita Bertlin
g. Junell
Nykarleby

Ros-Mari Marklund
g. Herr
Sverige

Maud Nilsson g. Nylund Nykarleby

Gunborg Fors
g. Dulude Kalifornien

Christina Sandvik

Camilla Sundell
g. Heikius
Nykarleby

Margot Björklund g. Björklund Swahn
Sverige

Sven Bertlin Helsingfors, men senare Jakobstad

 


Normalskolans klass 4 1955–56

Rolf Söderling

Erkki Haavisto

Peter Snellman
Jakobstad

Rabbe Fors

Guy Kajander
Jakobstad

Bo Löv
Vörå (d)

Håkan Anttila
Vasa (d)

Christer Sandvik Borgå

Lars Jonhson
Nykarleby

Lage Sundqvist
Nykarleby (d)

2 kandidater

Normalskolans klass 4 1951—52

 

Gunborg Fors
g. Dulude Kalifornien

 

Margareta Hägglund
g. Asplund
Sverige

Maud Nilsson
g. Nylund Nykarleby

Margot Björklund g. Björklund Swahn  Sverige (d)

Camilla Sundell
g. Heikius

Nykarleby

Ulla Rönn

Christina Sandvik
g.? (d)

Åsa Ahlbäck
g. Forsman
Åbo, senare Nykarleby

Margareta Litens
g. Baarman
Skogby

Mildred Lundström
g. Björkgård Nykarleby             

 

Margaretha Nylander g. Scheutz
Sverige

                                   Camilla Heikius tillhandahöll med kommentaren:

Jag var inne och tittade på klassfoton från olika skolor och kom underfund med att det finns inte ett enda från mina klasser i någon skola.

Stig Haglund digitaliserade fotona.


Läs mer:
En del av eleverna i samskolan.
Fler klassfoton.
(Inf. 2018-06-10, rev. 2018-06-16 .)