Normalskolans klass 1 1957–58

Normalskolans klass 1 1957-58

  

 
Sittande parvis i vänstra pulpetraden, från vänster
1.Gabriella Hellund g. Boström
2.Stig Andersson
3.Johan Frilund
4.Jan Widdas
5.Stefan Haglund
6.Hans Blomqvist
7.Leif Westerlund (stående)
8.Krister Helin (stående) †
  

Lärarkandidaten Stig Vilhelm Fagerholm, f. 9/1 1935,
dimitterad 1958 och lärarinnan Ellen Backman.

Sittande parvis i mittersta pulpetraden, från vänster
1.Svea Ljung
2.Tarja Sirviö g. Knutar
3.(Eivor Marklunds plats)
4.Ann-Britt Ahlström g. Enlund
5.Bo Eklund
6.Berndt Lundqvist
7.Heidi Söderlund g. Nystrand
8.Elisabeth Siegfrids g. King
  

 
Sittande parvis i högra pulpetraden, från vänster
1.Beatrice Eng g. Åström
2.Helena Riissanen g. Lillrank
3.Helena Sundell
4.Agneta Johnsson g. Ranta
5.Klas Olli
6.Sten Boman †
7.Margareta Högberg g. Holmäng
8.Gun Ringvall

 Eivor Marklund.
Eivor Marklund.

Johan Frilund tillhandahöll och identifierade. Han skickade även klass 2 1958–59 där samtliga ovanstående samt Eivor Marklund var med. Eivors plats var nummer 3.

Magnus Hedenborg, Agneta Ranta och Elisabeth King bistod vid identifiering.

Lämpligt att detta foto publicerades nu eftersom man till sommaren skall ha en återförening med anledning av att det är 50 år sedan man började på ettan.

 


 

Normalskolans klass 1 1957–58 återförenad 2007

Normalskolans klass 1 1957-58 år 2007
Foto: XX den 1 september 2007. Två bilder ihopmonterade.

  
Sittande parvis i vänstra pulpetraden, från vänster
1.Leif Westerlund, Sundom
2.Stig Andersson*
3. Johan Frilund*
4. Jan Widdas*
5.Stefan Haglund, Replot
6.Hans Blomqvist*
 


*= bor i Nykarleby

Som synes var det bra uppslutning, 83 procent av möjliga kom.
Stig Andersson tillhandahöll och Stig Haglund bistod vid identifiering.
(Inf. 2007-11-04.)

  
Sittande parvis i mittersta pulpetraden, från vänster
1.Svea Ljung (eller Tarja)
2.Tarja Knutar* (eller Svea)
3. Ann-Britt Ahlström g. Enlund*
4. Eivor Marklund
5.Bo Eklund, Karleby
6.Berndt Lundqvist, Vasa
7.Elisabeth Siegfrids g. King, Jakobstad
  
Sittande parvis i högra pulpetraden, från vänster
1.Beatrice Eng g. Åström, Karleby
2. Helena Riissanen g. Lillrank*
3. Agneta Johnsson g. Ranta*
4. Helena Sundell
5. Margareta Högberg g. Holmäng, Pedersöre Forsby
6.Gun Ringvall

 Läs mer:
Fler klassfoton.
(Inf. 2007-03-19, rev. 2023-01-14.)