Socklot skola klasserna 1 och 2 år 1954

Forsby folkskola ca 1930

  
  Nedre raden från vänster:
1. Jan-Erik Frostdahl
2. Benita Wikblom g. Nylund
3.Alice Wikström
4. Iris Henriksson g. Enqvist
5. Regina Ahlnäs
6.Bodil Nyman
7. Måns Wik
8.Osvald Ekman

9.

Karl-Johan Kronqvist
  
  Andra raden:
  Läraren Ruth Östberg, gift Nylund
1. Benita Ahlnäs
2. Leif Sjöholm
3. Karl-Gustav Strandén
4. Stig Nyman
5. Alf Granvik
6. Krister Frostdahl
7. Gösta Harald
  
  Tredje raden:
1. Karin Wik g. Kass
2. Runar Cederholm
3. Håkan Enlund
4. Inger Wikströmg. Nykvist
5. Nils Gleisner
6. Gunilla Eriksson g. Lindqvist
7. Solveig Gleisner g. Johansson
8. Sten Ekman.Leif Sjöholm tillhandahöll.


Läs mer:
Innehållsförteckning till Socklot.
Fler klassfoton.
(Inf. 2013-04-15, rev, 2013-04-15 .)