Frälsningsarméns söndagsskola 1954
Fräslningsarméns söndagsskola 1954
  
1. Gunborg Fors
2.  
3.  
  
4. 
5. 
16.Monika Sandberg g. Nylund
17. 
18. 
  
6. 
7. 
19.Susan Haglund g. Ferm
20. 
21.Göran Lund
22.Ulla Olson g. Ågholm
23. 
24.Margareta Fors g.Granlund
  
8. 
9.Margareta Hägglund g. Asplund
10.Ulf Harjulin
25. 
26. 
27. 
  
11.Kristina Bergvall g. Nyholm
12.Maj-Britt Backlund
13.Lilian Lund g. Höglund
14.Rolf Rudnäs
28.Agneta Lund g. Söderman
29.Gullan Bergvall
  
15. 
30. 
  
  
  


Fräslningsarméns söndagsskola i Marthagården 1954. Huset i bakgrunden Frälsningsarmén i hörnet av Karleborgsgatan och Bankgatan.


Lilian Höglund tillhandahöll.


Läs mer:
Hela bilden.
Fler klassfoton.
(Inf. 2008-03-02, rev. 2014-07-22.)