Brunnsholmarna

Fakta
Karta

Brunnsholmarna.
1900-1

Brunnsholmarna.
1900-2

Brunnsholmarna.
1900-8

Brunnsholmarna.
1905-3

Brunnsholmarna.
1905-8

Brunnsholmarna.
1910-1

Brunnsholmarna.
1910-2

Brunnsholmarna.
1910-3

Brunnsholmarna.
1910-7

(Inf. 2006-09-17.)